Loading...
 

JERUZALEM: SCHAPENPOORT - STEFANUSPOORT - LEEUWENPOORT

Bibleplaces Lionsgate Jerusalem

SCHAPENPOORT / LEEUWENPOORT / STEFANUSPOORT

Foto: Bible places


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Rond de oude stad Jeruzalem zijn er in de stadsmuur zeven open poorten. De enige open poort in de oostelijke muur is de Schapenpoort (Leeuwenpoort / Stefanuspoort), die vanuit de stad leidt naar het Kidrondal, de Olijfberg en Jericho.
Aan de binnenkant van deze poort begint de Via Dolorosa, de weg die Jezus zou gegaan zijn met zijn kruis naar Golgota.Naamgeving

Deze poort is minstens onder drie namen bekend:


De schapenpoort
Deze naam werd al tijdens de regering van koning David aan deze poort / toegang tot de stad gegeven. Via deze poort dreven herders hun schapen in en uit de stad op zoek naar weidegrond.
Vroeger waren er ook schapen nodig voor de offers in de tempel.
Tot op vandaag wordt op het plein buiten de Schapenpoort elke week op vrijdagochtend schapenmarkt gehouden. Vroeger waren er immers schapen nodig voor de offers in de tempel.De Stefanuspoort
Vanaf de late Middeleeuwen noemen christenen deze poort de Stefanuspoort, omdat Stefanus, de eerste christelijke martelaar, er in de buurt gestenigd werd.De Leeuwenpoort
Bij de boog van de poort zijn afbeeldingen te zien van dieren die voor leeuwen werden aanzien - het zijn eigenlijk panters. Sultan Suleiman de Grote liet die beelden plaatsten om de Ottomaanse nederlaag van de Mammelukken in 1517 te herdenken.
De legende vertelt dat hij had gedroomd dat leeuwen hem zouden opeten, tenzij hij de vervallen stad zou restaureren. Om zich aan die droom te herinneren liet de sultan in de muur van de poort ‘leeuwen’ plaatsen, die waarschijnlijk afkomstig waren van een bouwwerk van sultan Baibars (1260-1277).Paulus

Toen Stefanus in de buurt van de 'Schapenpoort' / 'Stefanuspoort' gestenigd werd, stond Paulus bij de toeschouwers. Als wetsgetrouw Farizeeër woonde hij dit gebeuren goedkeurend bij.

Bijbel

Oude Testament

Nehemia 3, 1
"Toen maakten Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, een begin met de herbouw van de Schaapspoort. Ze brachten er de balklaag in aan, hingen er de deuren in en zetten het herstelwerk voort tot aan de Meatoren en de Chananeltoren."

Na de terugkeer uit de ballingschap in Babylonië werd gestart met de herbouw van de muren van Jeruzalem en dus ook met de poorten in die muren.Nieuwe Testament

Johannes 5, 2-3
"Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Betzata geheten, met vijf zuilengangen. In die gangen lag altijd een groot aantal gebrekkigen: blinden, lammen en mensen met verschrompelde ledematen (te wachten op het in beweging komen van het water."

Lees meer

Jezus genas een verlamde man in Betzata, een badinrichting bij de Schapenpoort.Handelingen 7, 58
"Ze sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette."

Lees meer__

Stefanus werd onder het oog van Saulus / Paulus gestenigd buiten de stad Jeruzalem. Volgens de traditie gebeurde dit in de buurt van de Schapenpoort.