Loading...
 

Jakobus 1, 1-11

2 Golven


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jakobus 1, 1-11: Houd vol, twijfel niet

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus.
Aan de twaalf stammen verspreid over de wereld. Ik groet u.

Jullie moeten erg blij zijn, broeders en zusters,
wanneer jullie op allerlei vlakken getest worden.
Want jullie weten dat geloof dat getest wordt, leidt tot volhouden.
Als dat volhouden ook blijkt uit wat jullie doen,
zullen jullie volmaakt en volkomen zijn, zonder enige fout.

Komt iemand van jullie wijsheid tekort?
Vraag haar aan God.
Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud of verwijt,
zal jullie wijsheid geven.
Vraag vol vertrouwen, zonder te twijfelen.

Wie twijfelt, lijkt op golven in de zee,
die door de wind heen en weer bewogen worden.
Wie aarzelend en wispelturig is bij al wat hij doet,
moet niet denken dat hij iets van God zal krijgen.

Laat de arme gelovige trots zijn op zijn hoge waarde,
en de rijke op zijn onbelangrijkheid,
want hij zal vergaan als een bloem in het gras.
Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort,
valt de bloem af en is het gedaan met haar schoonheid.
Zo zal het ook gaan met de rijke midden in zijn ondernemingen.Stilstaan bij …

De twaalf stammen
Deze manier van spreken doet vermoeden dat deze brief bedoeld was voor joodse christenen, christenen die voordien joden waren en die buiten Israël leven.

Bij de tekst

Stijl

De kernachtige stijl die Jacobus gebruikt doet denken aan die van het boek ‘Spreuken’ of aan de Bergrede (Matteüs 5-7).Geloven

Jakobus geeft een aantal voorwaarden om te komen tot een stevig geloof:
. blij zijn om wat er is
. wijsheid
. vertrouwen