Loading...
 

Jeremia 18, 1-6

2 Pottenbakker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 18, 1-6: De klei van de pottenbakker

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1253)

De Heer zei tegen Jeremia: ‘Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik je vertellen wat mijn boodschap is.’
Jeremia ging naar het huis van de pottenbakker. De pottenbakker was aan het werk. Hij pakte een stuk klei en begon een pot te maken. Maar de pot mislukte. De pottenbakker begon opnieuw. Hij vormde de klei met zijn handen, net zo lang tot het de pot was die hij wilde.
De Heer heeft macht over alle volken
Toen gaf de Heer aan Jeremia de opdracht om tegen het volk te zeggen: ‘Luister, volk van Israël. De Heer zegt tegen jullie: ‘De pottenbakker doet met zijn klei wat hij wil. Net zo doe ik met jullie wat ik wil.Dichter bij …

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zei God tegen Jeremia:
`Ga naar het huis van de pottenbakker.
Daar laat Ik je horen wat Ik te zeggen heb.'

Ik ging naar het huis van de pottenbakker.
Die was juist aan het werk op de draaischijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was
onder zijn handen mislukte,
begon hij met de klei een andere pot te maken,
die hem wel beviel.

Daarop zei God tegen mij:
‘Huis van Israël,
Ik kan met jullie net hetzelfde doen
als deze pottenbakker.
Jullie zijn in mijn hand,
als klei in de handen van de pottenbakker
Stilstaan bij …

Jeremia
De profeet Jeremia leefde rond 600 voor Christus, toen Israël onder de voet werd gelopen door de Babyloniërs. Jeremia die zijn volk zag lijden, zei dat dit gebeurde omdat ze ontrouw waren aan God. Hij riep de Israëlieten op om zich te bekeren. Maar die luisterden niet naar hem.

Bij de tekst

God, een pottenbakker

Zoals een pottenbakker met klei werkt, zo werkt God met mensen. Soms moet Hij halfweg opnieuw beginnen. Soms lijkt een werkstuk klaar, maar kan Hij het niet gebruiken. Dan gaat de droom van God in scherven. God wil graag iets moois maken, maar de mensen moeten wel meewerken als soepele, kneedbare klei. Als ze star en stijf hun eigen weg gaan en zich niet willen laten vormen, wordt het moeilijk voor God om er iets moois van te maken.

Suggesties

Grote kinderen

BELEVEN

Werken met klei

Vooraf
Zorg voor zachte, malse klei die zich gemakkelijk laat vormen.


Activiteit
De kinderen maken een ‘duimpotje’. Daarvoor vormen ze eerst een bol van klei. Die nemen ze in de hand en duwen in het midden van de klei met de duim van de andere hand een kuiltje in. Verplaats lichtjes de bol klei in de hand en duw met de duim opnieuw in het kuiltje, en opnieuw … tot er zich een potje vormt.
Mocht het gebeuren dat een en ander fout loopt, dan kunnen ze opnieuw starten: ze gooien de klei op een hard oppervlak zodat er zich geen luchtbellen in de klei vormen. Uit de klomp massieve klei vormen ze een bol, die ze daarna opnieuw bewerken tot een kleipotje.

Vertel of lees daarna Jeremia 18, 1-6 voor.