Loading...
 

Jeremia 18, 18-20

2 Put Delven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 18, 18-20: Goed met kwaad vergelden?

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De mensen in Jeruzalem zeiden:
'We plegen een aanslag op Jeremia.
Er zal toch nooit een tekort zijn
aan lessen van priesters,
aan goede raad van wijzen
of aan woorden van profeten.
Wij zullen hem in opspraak brengen
met wat we zeggen.
En niet meer luisteren
naar zijn woorden.'

Jeremia zei tegen God:
God, luister naar me.
Mag men wel goed met kwaad vergelden?
Ze hebben een kuil voor me gegraven.
Vergeet niet,
dat ik voor Je stond
om voor hen ten beste te spreken
en te vragen om hen niet te straffen.’Stilstaan bij …

Jeremia
(= God zal sterk maken)
Deze zoon van priester Hilkia werd geboren rond 650 voor Christus in het dorp Anatot, een zevental kilometer ten noordoosten van Jeruzalem.
Jeremia was profeet onder de regeringen van Josia, Jojakim en Sedekia, en leefde dus in de moeilijke periode tussen de val van Assyrië en de opkomst van het Babylonië.

Priesters, wijzen, profeten
De taak van deze drie groepen komt overeen met de drie delen van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh): Wet, oproep van de profeten, wijze geschriften.

Ten beste spreken
Optreden voor God in naam van het volk, is een van de opdrachten van een profeet.

Bij de tekst

Jammerklachten

In een aantal gebeden beklaagde de profeet Jeremia zich over zijn roeping en de rechtvaardigheid van God.
Maar een aantal exegeten denkt dat die klachten niet gingen over zijn eigen leven, maar klachten waren van het volk Israël.