Loading...
 

Jeremia 18, 18-20

2 Put Delven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 18, 18-20: Goed met kwaad vergelden?

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De mensen in Jeruzalem zeiden:
`We plegen een aanslag op Jeremia.
Er zal toch nooit een tekort zijn
aan lessen van de priesters,
aan goede raad van de wijzen
of aan woorden van de profeten.
Wij zullen hem in opspraak brengen
met wat we zeggen.
En niet meer luisteren
naar wat hij zegt.'

Jeremia zei tegen God:
God, luister naar me.
Mag men wel goed met kwaad vergelden?
Ze hebben een kuil voor me gegraven.
Vergeet niet, dat ik voor Je stond
om voor hen ten beste te spreken
en te vragen om hen niet te straffen.’Stilstaan bij …

Jeremia
(= God zal sterk maken)
Deze zoon van priester Hilkia werd geboren rond 650 voor Christus in het dorp Anatot, een zevental kilometer ten noordoosten van Jeruzalem.
Hij was profeet onder de regeringen van Josia, Jojakim en Sedekia, en leefde dus in de moeilijke periode tussen de val van het Assyrisch rijk en de opkomst van het Babylonisch rijk.
Lees meer over Jeremia

Priesters, wijzen, profeten
De taak van deze drie groepen komt overeen met de drie delen van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh): Wet, oproep van de profeten, wijze geschriften.

Ten beste spreken
Optreden voor God in naam van het volk, is een van de opdrachten van een profeet.

Bij de tekst

Jammerklachten

In een aantal gebeden beklaagt de profeet Jeremia zich over zijn roeping en de rechtvaardigheid van God.
Maar een aantal exegeten denkt dat zijn klachten niet gaan over zijn eigen leven, maar klachten zijn van het volk Israël.