Loading...
 

Jeremia 23, 5-8


2 C. Leterme Jonge Scheut 2019

Foto © Chantal Leterme (2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jeremia 23, 5-8: Een wijze koning

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De dag zal komen – zo spreekt God –
dat Ik aan de stam van David
een rechtmatige telg laat ontspruiten,
een koning die een wijs beleid zal voeren
en in het land recht en gerechtigheid zal doen heersen.
Dan wordt Juda bevrijd
en zal Israël vrede kennen.
Dit is zijn naam:
‘God is onze gerechtigheid’.

Daarom, de dag zal komen – zo spreekt God –
dat er niet meer wordt gezegd:
‘Zo waar de Heer leeft,
die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd’,
maar:
‘Zo waar de Heer leeft,
die de nakomelingen van Israël
uit het land van het Noorden heeft bevrijd
en uit de andere landen waarheen hij hen verbannen had
en hen weer in hun eigen land deed wonen.’Stilstaan bij ...

Stam van David
David, de tweede koning van Israël, was een koning van wie de heerschappij gekenmerkt werd door een vrede en beginnende welvaart. Daarom verwacht men dat de nieuwe de ‘Messias’, de Gezalfde, iemand die familie is van David, ook vrede en geluk zal brengen.

‘God is onze gerechtigheid’
Het zou kunnen dat deze naam verwijst naar koning Sedekia, van wie de naam betekent: ‘Mijn gerechtigheid is God’.
Sedekia was de koning die door zijn opstand tegen Nebukadnesar de verwoesting van Jeruzalem veroorzaakte.

Bij de tekst

Situatie waarin deze tekst tot stand kwam

Jeremia was een profeet die leefde in een zeer moeilijke periode van de geschiedenis van Israël. Hij maakte de laatste jaren mee van het koninkrijk Juda en het begin van de Babylonische ballingschap. Hij kende de voorspellingen over de Messias, die zou geboren worden uit het geslacht van David. Maar de concrete werkelijkheid (het verval van het koningshuis, de leiders in Jeruzalem die dachten dat hun niets kon overkomen omdat de tempel van God in hun midden stond) stond daar heel ver van af. Toch put hij hoop en moed uit de voorspelling van de komst van een Messias.