Loading...
 

Jeremia 26, 1-9

2 C.LetermeJeruzalem2012
Foto © Chantal Leterme (2012)


…page…

Jeremia 26, 1-9: Jeremia in de tempel

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In het begin van de regering van Jojakim,
de zoon van Josia, koning van Juda,
zei God tegen Jeremia: ‘Ga naar de tempel van God
en zeg in de voorhof tegen de mensen uit de steden van Juda
die naar de tempel komen om Mij te vereren,
alles wat Ik je vraag, zonder een woord weg te laten.
Misschien luisteren ze en komen ze tot inkeer,
zodat Ik spijt krijg over de rampen
waarmee Ik hen wilde treffen voor hun zondige manier van leven.
Zeg tegen hen: Als jullie niet naar God luisteren
en niet leven volgens de wet die Hij jullie u gaf,
als jullie niet luisteren naar mijn dienaren,
de profeten die Ik telkens weer, maar vergeefs, naar jullie zend,
dan doe Ik met deze tempel hetzelfde als wat Ik deed met Silo
en maak Ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde.’
De priesters, de profeten en alle aanwezigen
hoorden wat Jeremia in de tempel zei.
Nauwelijks had hij de toespraak beëindigd,
die hij in opdracht van God voor alle aanwezigen hield,
of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast.
Ze schreeuwden: `Jij moet dood!
Hoe durf je als profeet van God te zeggen:
‘Deze tempel zal het vergaan zoals de tempel van Silo
en deze stad wordt een puinhoop, zonder bewoners.'
En ze stormden allemaal tegelijk op Jeremia af.Stilstaan bij …

Jojakim
Jojakim, koning van Juda, was een despoot die veel belang hechtte aan macht, rijkdom en luxe.

Josia
Josia, koning van Juda, vader van Jojakim, werd sterk gewaardeerd door Jeremia omdat hij de Tora terug centraal plaatste in het leven en de cultus.

Juda
(= dank God)
Juda was één van de twaalf stammen van Israël. Deze stam werd later de belangrijkste stam. Ook koning David hoorde bij deze stam.
Later werd deze naam ook gegeven aan het Zuidrijk.
Het woord ‘Juda’ leeft voort in het actuele woord ‘jood’.

Jeremia
Jeremia, een zoon van priester Chilkia, was profeet onder de regering van de koningen Josia, Jojakim en Sedekia.
Lees meer

Spijt krijgen
Merk op dat hier op een heel menselijke manier over de houding van God gesproken wordt: Hij kan spijt krijgen over het onheil dat Hij zijn volk stuurt.

Silo
Silo lag in een heuvelachtig gebied in het midden van Israël op twintig kilometer ten zuiden van Sichem. De stad is in de Bijbel vooral bekend voor het heiligdom waarin de ark van het verbond werd bewaard, toen Eli er priester was. Dat heiligdom werd waarschijnlijk verwoest door de Filistijnen.
Lees meer

Bij de tekst

Valse hoop

Offers en de gedachte dat de tempel heilig is door de aanwezigheid van God kunnen mensen doen denken dat hen niets kan overkomen.
Wat God echt belangrijk vindt is dat mensen zich bekeren door rechtvaardig te leven en zich niet in te laten met afgoden.