Loading...
 

Jeremia 26, 11-16.24

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 26, 11-16.24: Jeremia spreekt in naam van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De priesters en de profeten zeiden
tegen de edelen en alle aanwezigen:
`Deze man verdient de dood.
Hij heeft profetieën uitgesproken tegen deze stad.
Julie hebben het zelf gehoord.'
Maar Jeremia zei tegen de edelen en alle aanwezigen:
`Alles wat jullie gehoord hebben
aan bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad,
heb ik uitgesproken in opdracht van God.
Beter dus jullie leven, luister naar jullie God.
Misschien krijgt Hij dan spijt over het ongeluk
waarmee Hij jullie heeft bedreigd.
Met mij kunnen jullie natuurlijk doen wat jullie willen:
ik ben in jullie macht.
Maar als jullie me doden,
Moeten jullie wel weten
dat jullie onschuldig bloed brengen over jezelf,
over deze stad en over haar inwoners,
want ik verkondig dit alles in opdracht van God.
Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen
tegen de priesters en de profeten:
`Deze man verdient de dood niet.
Hij sprak tot ons in naam van God.'

Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken,
dat Jeremia niet in handen viel
van het volk dat hem wilde doden.Stilstaan bij …

Achikam
Een hoge ambtenaar aan het hof.
Zijn zoon, Gedalja, werd na de verwoesting van Jeruzalem aangesteld tot landvoogd van Juda. Beide waren Jeremia gunstig gezind.

Safan
Vader van Achikam. Hij was hofschrijver tijdens de hervorming van koning Josia.

Bij de tekst

’Valse profeet’

‘Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.’
Volgens deze tekst (Deuteronomium 18, 20) moet elke valse profeet ter dood gebracht worden. Maar Jeremia wordt door de priesters en de profeten erkend als een ware profeet van God.