Loading...
 

Jeremia 28, 1-17

2 Stuk

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 28, 1-17: Een juk van ijzer

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Sedekia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar,
zei de profeet Chananja, zoon van Azzur uit Gibeon,
in het bijzijn van de priesters en het hele volk, in de tempel tegen mij:
`Dit zegt God van de machten, de God van Israël:
Ik breek het juk van de koning van Babel
en breng hier binnen twee jaar alle schatten terug,
die koning Nebukadnessar van Babel uit de tempel heeft meegenomen.
Ook Jechonja, zoon van Jojakim, de koning van Juda,
en alle ballingen van Juda
breng Ik uit Babel naar deze plaats terug – zo zegt God -
want Ik breek het juk van de koning van Babel.'

Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Chananja
terwijl de priesters en al wie zich in de tempel bevond het kon horen:
`Ja, ik hoop dat God zal doen wat jij zegt
en dat Hij de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengt.
De profeten die mij en u zijn voorgegaan,
hebben aan machtige landen en grote rijken
steeds oorlog, honger en pest aangekondigd.
Maar als een profeet geluk aankondigt,
dan kan men hem pas erkennen als gezondene van God,
wanneer zijn woord in vervulling is gegaan.'

Daarop rukte de profeet Chananja Jeremia het juk van de nek,
brak het in stukken, en zei tegen iedereen die daar was:
`Dit zegt God: Zo breek Ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel.
Binnen twee jaar neem Ik het van alle volken af.'
Daarna ging de profeet Jeremia weg.

Kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken,
zei God tegen Jeremia: `Ga naar Chananja en zeg tegen hem:
Dit zegt God: Eeen houten juk heb je gebroken,
een ijzeren juk komt er voor in de plaats.
Want dit zegt God van de machten, de God van Israël:
Een ijzeren juk leg Ik alle volken op.
Ze zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nebukadnessar van Babel,
zelfs over de wilde dieren geef Ik hem macht.'
En tegen Chananja zei Jeremia: `Luister goed, Chananja,
God heeft u niet gezonden. Je wekt valse hoop bij het volk.
Daarom zegt God: ‘Ik veeg je weg van de aarde.
Nog dit jaar zul je sterven, omdat je opstand tegen God hebt gepreekt.'
En de profeet Chananja stierf in de zevende maand van dat jaar.Stilstaan bij …

Sedekia
(= ‘Mijn gerechtigheid is God’)
Sedekia was de koning van Juda. Hij veroorzaakte door zijn opstand tegen Nebukadnesar, de koning vanBabylon, de verwoesting van Jeruzalem.
Bovendien zocht hij steun bij Egypte, terwijl Juda een vazalstaat van Babylonië was.

Profeet
(Grieks = ‘spreken voor of in naam van een ander’)
Een profeet is iemand die spreekt in naam van God: als hij goed nieuws brengt, verwoordt hij Gods beloften van zegen en geluk. Klaagt hij een concrete situatie aan, dan roept hij op om die te veranderen, en om te keren vanuit Gods droom over de wereld. Heel wat profeten werden niet graag gezien omdat ze dingen zegden die de mensen niet graag hoorden.

Juda
(= dank God)
Juda, één van de twaalf stammen van Israël, gaat terug op Juda, de vierde zoon van aartsvader Jacob en Lea.
De stam Juda werd de belangrijkste stam onder de Israëlieten. Ook koning David hoorde bij die stam.
Later werd deze naam gegeven aan het Zuidrijk.
Het woord ‘Juda’ leeft voort in het actuele woord ‘jood’.

Chananja
(= JHWH heeft zich ontfermd)
Profeet in wie Jeremia een ‘valse profeet’ zag.

Juk breken
Een manier om te zeggen dat een einde gemaakt wordt aan de onderdrukking.

Juk
De profeet Jeremia liep in Jeruzalem rond met een houten juk op zijn schouders.
Jeremia Met Juk
Zo toonde hij dat Juda onderworpen was aan Babylon.

Jeremia
Jeremia, een zoon van priester Chilkia werd omstreeks 650 geboren in het dorp Anatot. Hij trad op als profeet onder de regering van de koningen Josia, Jojakim en Sedekia.
Lees meer

Nebukadnesar
Nebukadnesar was de koning van Babylonië die Jeruzalem verwoestte en inwoners van Jeruzalem in ballingschap naar Babylon stuurde.