Loading...
 

Jeremia 3, 14-17

Israël Mei 2012 004 Jeruzalem

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 3, 14-17: Terug naar Jeruzalem

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kom terug, ontrouwe kinderen,
- zo spreekt God -
Ik ben jullie meester.
Ik haal er één uit elke stad
en twee uit alle stammen,
en breng je terug naar Sion.
Ik geef je herders naar mijn hart,
die je voor jullie zullen zorgen
met kennis en inzicht.
Dan zullen jullie talrijk worden
en sterk aangroeien in het land,
- zo spreekt God.
Dan spreekt er niemand meer over
de `Ark van het verbond van God!'
Ze verdwijnt uit het geheugen,
men denkt er zelfs niet meer aan,
niemand mist ze,
een andere wordt nooit meer gemaakt.
Want dan is Jeruzalem `Troon van God'!
Dan komen alle volken samen in Jeruzalem
om Mij te eren.
Ze blijven niet langer koppig en boos.


Stilstaan bij ...

Kom terug
Deze woorden kunnen op twee manieren verstaan worden:
. ze doen denken aan de terugkeer van de bannelingen.
. ze verwijzen naar de terugkeer tot God.

Eén / Twee
Een manier om te zeggen dat er maar een klein deel terug komt uit de ballingschap.

Herder
Een manier om te spreken over vorsten of leiders van het land.

Bij de tekst

De ark van het verbond

Na de verwoesting van Jeruzalem was de ark van het Verbond, de ‘troon van God’ verdwenen.
De profeet Jeremia roept op tot een eredienst zonder uiterlijk vertoon, waarbij die ‘kist’ overbodig wordt. Een eredienst in het hart van de mensen, die zelf elk een tempel zijn van Gods aanwezigheid.