Loading...
 

Jeremia 7, 23-28

2 Morguefile

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jeremia 7, 23-28: Het volk luistert niet

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Toen ik jullie voorouders uit Egypte weghaalde, gaf ik hun deze regel: ‘Luister altijd naar wat ik zeg. Dan zal ik jullie God zijn, en dan zullen jullie mijn volk zijn. Ik zal jullie vertellen hoe je moet leven. Als je doet wat ik wil, zal het goed met jullie gaan.’
Maar jullie voorouders luisterden niet naar mij. Ze waren niet gehoorzaam aan mij, maar gingen hun eigen gang. Alle slechte dingen die ze bedachten, deden ze ook. Ze deden steeds dingen die ik niet wilde.
Ik heb steeds opnieuw profeten naar mijn volk gestuurd. Vanaf de dag dat jullie voorouders weggingen uit Egypte tot en met vandaag hebben die profeten het volk gewaarschuwd. Maar jullie voorouders wilden niet naar hen luisteren. En ook jullie hebben niet gedaan wat ik wil. Jullie zijn nog ongehoorzamer dan jullie voorouders.’

De Heer zei tegen mij: ‘Jeremia, jij moet al die dingen tegen het volk zeggen. Maar ze zullen niet luisteren als je tegen hen spreekt. Als jij vertelt dat ze straf verdienen, zullen ze niet reageren. Daarom moet je tegen hen zeggen: ‘Jullie zijn een volk dat niet wil luisteren naar de Heer, jullie God. Jullie zullen je gedrag nooit veranderen. Er is bij dit volk niemand meer te vinden die de waarheid spreekt.’’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo spreekt God:

Ik heb hen alleen dit bevolen:
Luister naar Me, dan zal Ik jullie God zijn
en jullie zullen mijn volk zijn.
Volg de weg die Ik jullie wijs,
dan zal het jullie goed gaan.

Maar niemand luisterde of gehoorzaamde.
Iedereen bleef hardnekkig boos.
Van langsom meer keerde men zich van Me af.
Sinds de uittocht van uw voorvaderen uit Egypte,
tot en met vandaag,
zond Ik je telkens opnieuw mijn dienaren, de profeten.
Maar niemand luisterde of gehoorzaamde.
Iedereen bleef nog hardnekkiger dan zijn voorouders.
Zeg ze dat, ze zullen niet luisteren.
roep het hun toe, ze zullen niet antwoorden.
Dan moet je tegen hen zeggen:
Hier is nu het volk dat niet wil luisteren naar zijn God,
dat zich niet laat beleren.
Weg is de oprechtheid, ze komt niet meer over hun lippen.
Bij de tekst

De profeet Jeremia

Jeremia staat tussen twee vuren: het volk dat niet wil luisteren en God die wil dat hij spreekt. Lees meerBetekenis

Het joodse volk dacht dat het de houding van God kon beïnvloeden met offers. Net als de profeten dat voor hem deden, hamert Jeremia erop dat luisteren naar wat God wil, en handelen naar Hij wil, veel belangrijker is dan welk offer ook in de tempel.