Loading...
 

Jesaja 26, 1-6

2  Rots

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 26, 1-6: God, de eeuwige rots

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1168)

Als die tijd komt, zullen de mensen in Juda dit lied zingen:

‘Wij hebben een sterke stad!
Wij zijn veilig in onze stad,
want de Heer beschermt ons.
Open de poorten van de stad!
Dan kunnen we naar binnen gaan,
want we vertrouwen op de Heer.

Zoek steun bij de Heer,
dan ben je veilig.
Vertrouw op de Heer,
dan blijft het vrede.
Vertrouw steeds op de Heer,
want hij is sterk en trouw,
hij zal er altijd zijn.

Maar trotse mensen beschermt hij niet!
Hun hoge huizen breekt hij af.
Die mooie, veilige huizen,
hij verwoest ze allemaal.
Er blijft niets meer van over!
Dan liggen die trotse mensen daar
en wordt er over hen heen gelopen.
Dan worden ze vertrapt
door mensen zonder bezit.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op die dag zal men in Juda dit lied zingen:

‘Wij hebben een sterke stad.
Haar muren en wallen beschermen ons.
Open de poorten:
laat het volk binnen
dat rechtvaardig is en Je trouw bleef.
Omdat men op Jou vertrouwt,
bewaar Je de vrede met volharding.

Vertrouw altijd op God, de eeuwige rots.
Zij die in de hoogte wonen, haalt Hij neer.
Hij sloopt hun steile burcht tot op de grond
en gooit ze weg in het stof.
Ze wordt onder de voet gelopen
van wie arm is en niet meetelt in de maatschappij.’Stilstaan bij …

Juda
(= Dank God)
Juda was de vierde zoon van Jakob en Lea. Hij was het die het plan bedacht om Jozef als slaaf te verkopen, maar hij was ook degene die bereid was om slaaf te worden in plaats van Benjamin.
Juda was de stamvader van de stam Juda, één van de twaalf stammen van Israël, die later de belangrijkste stam werd. Koning David behoorde tot deze stam.
In deze context wordt met Juda de streek bedoeld waar de stam Juda zich had gevestigd.

Rots
God wordt ‘rots’ genoemd, omdat Hij letterlijk op de (tempel)berg woont en figuurlijk veilige grond is voor wie in Hem gelooft.
Het tegenstelde van ‘rots’ is moeras en drijfzand, waarin een mens zich niet staande kan houden.

In de hoogte wonen
Beeldende taal om te spreken over iemand die zich meer waard acht dan de anderen.