Loading...
 

Jesaja 26, 7-9.12.16-19

2 Thomas Couillard 63z4rEJBHao Unsplash (detail)

Foto van Thomas Couillard in Unsplash


…page…

Jesaja 26, 7-9.12.16-19: Zoals dauw die leven geeft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1168-1169)

Heer, u helpt eerlijke mensen,
u zorgt dat hun leven goed is.
Wij vertrouwen op u, Heer,
en we houden ons aan uw wet.
Wij verlangen naar u,
steeds noemen we uw naam.
Wij verlangen naar u,
dag en nacht verlangen we naar uw komst.
Als u de aarde komt straffen,
leren de mensen hoe ze moeten leven.
(…)
Heer, geef ons vrede.
Wij kunnen niets zonder u.
(…)
Heer, toen wij in nood waren,
hebben wij u om hulp gevraagd.
Toen u ons strafte,
hebben wij om u geroepen.

Wij leken op een zwangere vrouw
die bijna ging bevallen,
en het uitschreeuwde van de pijn.
Maar er kwam geen kind,
er gebeurde niets.
Ook bij ons gebeurde er niets,
ook wij hebben ons land niets gebracht.
We hebben het land niet gered
en we brachten het ook geen hoop.
Zo zijn we bij u gekomen, Heer.

Doden die in de aarde liggen,
word wakker en juich!
Heer, uw doden zullen weer leven,
de doden van uw volk zullen weer opstaan.
Heer, uw regen brengt leven op aarde,
en de aarde geeft de doden weer terug.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Het pad van de rechtvaardige is effen:
Jij baant een rechte weg voor hem.
God, ook wij hopen op de weg die Je in je rechtvaardigheid baant.
We richten ons op je naam en gedachtenis.
Iedere nacht verlang ik naar Jou,
met heel mijn wezen hunker ik naar Je.
Als je gerechtigheid over de aarde heerst,
leren de mensen op aarde wat recht is.
(…)
God, geef ons vrede,
alles wat we deden, heb Je voor ons gedaan.
(…)
God, in onze nood zochten we naar Jou.
We riepen Je aan,
toen we getroffen werden door je straffende hand.
Zoals een zwangere vrouw
die bij het baren kronkelt en schreeuwt in haar weeën,
zo waren we voor Jou, God.
We waren zwanger en kronkelden van pijn,
maar we baarden niets dan wind: we brachten het land geen redding,
op aarde werd geen mens meer geboren.
Je doden zullen herleven, de gestorven lichamen zullen weer opstaan.
Allen die slapen in het stof, zullen vol vreugde ontwaken.
Want de dauw waarmee Je aarde bedekt,
is een dauw die leven geeft,
de aarde brengt de doden weer tot leven.Stilstaan bij …

Een rechte weg banen
Beeldende manier om te zeggen die men een leven wil leiden waarbij men rekening houdt met wat God graag heeft.

Straffende hand
Dat God straffend optreedt, wordt ervaren als iets wat opvoedende waarde heeft.

Weeën
Deze tekst ziet het lijden dat de komst van de messias voorafgaat als de weeën die de geboorte van een kind voorafgaan.

Dauw
Drukt de macht van God uit om de doden die begraven zijn op te wekken. Op die manier spreekt Jesaja over het herstel van Israël.

Bij de tekst

Trouw

Deze tekst is een psalm die opgebouwd werd rond het thema ‘trouw’. Wat mensen ook overkomt aan lijden en mislukking, God blijft trouw aan zijn volk, zelfs over de dood heen.