Loading...
 

Jesaja 30, 19-21.23-26

2 Kudde

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 30, 19-21.23-26: God zal goed zijn voor jullie

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1175)

Jullie hoeven niet meer te huilen, inwoners van Jeruzalem! Want God zal weer goed voor jullie zijn. Als hij jullie hoort roepen om hulp, zal hij antwoord geven. Als jullie in gevaar zijn, zal hij jullie te eten en te drinken geven.

God zelf leert jullie hoe je moet leven. Hij zal zich niet langer verbergen. Nee, hij zal zich laten zien. Jullie zullen God met eigen ogen zien. Jullie zullen een stem horen die zegt: ‘Zo moet je leven. Nu moet je dit doen, en nu moet je dat doen.’

Volk van Israël, als jullie je leven veranderd hebben, zal de Heer jullie regen geven. Dan zal hij regen geven voor het zaad dat jullie gezaaid hebben. Van jullie akkers zal heerlijk voedsel komen! Jullie schapen zullen overal gras kunnen vinden. En de koeien waarmee de boer op het land werkt, zullen het beste voer krijgen. Dat voer wordt speciaal voor ze uitgezocht.
Op die dag zal er overal in het land weer water zijn. Het water zal van de bergen en heuvels door grote en kleine rivieren naar beneden stromen. De zon en de maan zullen sterker gaan schijnen. Het licht van de maan zal even sterk zijn als het licht van de zon. En het licht van de zon zal zeven keer zo sterk zijn als normaal. Dan is één dag net zo licht als zeven dagen bij elkaar.
Op die dag zal de Heer voor jullie zorgen. Dan zullen jullie geen pijn meer lijden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Volk van Sion, volk dat in Jeruzalem woont,
jullie hoeven niet meer te wenen.
God zal goed zijn voor jullie, als Hij jullie klacht hoort.
Zodra Hij het hoort, zal Hij jullie verhoren.
God heeft jullie brood en water gegeven
in benauwde en verdrukkende tijden.
Maar jullie Leermeester zal zich niet langer verbergen,
met eigen ogen zullen jullie Hem zien.
Met eigen oren zullen jullie achter je een stem horen zeggen:
`Dit is de weg, die je moet volgen.
Hier moet je naar rechts gaat
of daar moet je naar links.'

Dan geeft God regen aan het zaad dat jullie op je akkers zaait,
en het koren dat jullie akkers opbrengen,
zal smakelijk en voedzaam zijn.
Op die dag grazen jullie kudden op uitgestrekte weiden.
De runderen en ezels die de grond bewerken, zullen voer eten,
dat vermengd is met zuring
en zorgvuldig opgeschud is met schop en vork.
Op de dag van de grote slachting,
als de torens ineenstorten,
stromen van elke hoge berg en van elke heuvel
beken vol water.
Dan is het licht van de maan als het licht van de zon
en het licht van de zon is zevenmaal sterker,
even sterk als het licht van zeven dagen tegelijk.
Op die dag verbindt God de wonden van zijn volk
en geneest Hij de opgelopen verwondingen.Stilstaan bij …

Weg
Hiermee bedoelt Jesaja de levensweg.

Bij de tekst

Visioen

Dit visioen van Jesaja houdt de mensen voor dat God zelf naar hen zal omzien. Ze kloppen nooit vergeefs aan bij God.Populus Sion-zondag

Deze naam van de tweede zondag van de advent is afgeleid van het eerste vers van een Gregoriaans lied dat geïnspireerd werd door Jesaja 30, 19 en gezongen bij het begin van de eucharistieviering (intrede / introïtus).
De eerste woorden van dit lied zijn: 'Populus Sion, ecce Dominus'.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

De wegen van God

(Inspiratiebron: ignatiaans bidden - Adventsretraite 2021)

Bespreek
- Waren er momenten in jullie leven waarvan jullie nu kunnen zeggen: ‘Dan hebben we die paden van God bewandeld’
- Wie (mensen) of wat (inzichten) wees jullie op die paden?
- Als jullie terugkijken op die momenten, waarom zeggen jullie nu dat jullie toen ‘ op de weg van God’ waren?