Loading...
 

Jesaja 30, 19-21.23-26

2 Kudde

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 30, 19-21.23-26: God zal goed zijn voor jullie

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Volk van Sion, volk dat in Jeruzalem woont,
jullie hoeven niet meer te wenen.
God zal goed zijn voor jullie, als Hij jullie klacht hoort.
Zodra Hij het hoort, zal Hij jullie verhoren.
God heeft jullie brood en water gegeven
in benauwde en verdrukkende tijden.
Maar jullie Leermeester zal zich niet langer verbergen,
met eigen ogen zullen jullie Hem zien.
Met eigen oren zullen jullie achter je een stem horen zeggen:
`Dit is de weg, volgt die, of hij nu naar rechts gaat of naar links.'

Dan geeft God regen aan het zaad dat jullie op je akkers zaait,
en het koren dat jullie akkers opbrengen, zal smakelijk en voedzaam zijn.
Op die dag grazen jullie kudden op uitgestrekte weiden.
De runderen en ezels die de grond bewerken, zullen voer eten,
dat vermengd is met zuring en zorgvuldig opgeschud met schop en vork.
Op de dag van de grote slachting, als de torens ineenstorten,
stromen van elke hoge berg en van elke heuvel beken vol water.
Dan is het licht van de maan als het licht van de zon
en het licht van de zon is zevenmaal sterker,
even sterk als het licht van zeven dagen tegelijk.
Op die dag verbindt God de wonden van zijn volk
en geneest Hij de opgelopen kwetsuren.Stilstaan bij …

Weg
Hiermee bedoelt Jesaja de levensweg.

Bij de tekst

Visioen

Dit visioen van Jesaja houdt de mensen voor dat God zelf naar hen zal omzien. Ze kloppen nooit vergeefs aan bij God.