Loading...
 

Jesaja 38, 1-6.21-22.7.8

2 Trap

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 38, 1-6 . 21-22 . 7-8: Hizkia geneest

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek.
De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei:
`Dit zegt God: maak je testament op,
want je zult sterven en niet meer beter worden.'
Toen draaide Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot God:
`Ach God, vergeet toch niet hoe ik geleefd heb
met een trouw en toegewijd hart,
en hoe ik gedaan heb wat Jij graag hebt.'
En Hizkia weende luid.
Toen zei God tegen Jesaja:
`Zeg aan Hizkia: Dit zegt de God van je voorvader David:
Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien.
Ik zal vijftien jaar toevoegen aan je leven.
Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië
en Ik zal deze stad beschermen.
Jesaja zei tegen de dienaren:
`Haal een vijgenkoek en leg die op zijn gezwel, dan zal hij weer opleven.'
Toen vroeg Hizkia:
`Aan welk teken kan ik zien dat ik weer naar de tempel van God zal kunnen gaan?'
Jesaja zei: ‘Dit is het teken dat God je zal geven
om je te laten weten dat Hij zijn belofte zal nakomen:
Ik laat op de trap van Achaz de schaduw
die de zon al tien treden omlaag heeft doen gaan,
tien treden omhoog gaan.'
En de zon ging tien treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was.Stilstaan bij …

Hizkia
(= ‘Mijn kracht is Jahwe’ of ‘Jahwe heeft mij sterk gemaakt’)
Hizkia was koning van Juda (Zuidrijk) van 726-696 voor Christus. Volgens de Bijbel was hij een verre afstammeling van koning David.
Onder zijn heerschappij werd Jeruzalem door de vele vluchtelingen uit het noorden (door de ondergang van het Noordrijk Israël), flink vergroot.
Koning Hizkia die de indruk gaf loyaal te zijn ten opzichte van de Assyriërs, bereidde tegelijk Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, voor op een beleg: hij liet de stadsmuren versterken en een 533 meter lang ondergronds kanaal aanleggen om het water van de bij de stad gelegen Gihon-bron naar de door hem aangelegde Vijver van Siloam in de stad te brengen. Een technisch hoogstandje in die tijd.
Toen Hizkia met enkele bondgenoten het Assyrische rijk aanviel, begon de Assyrische koning Sanherib in 701 voor Christus de belegering van Jeruzalem. Maar wat later trok hij zich terug zonder de stad te verwoesten. Volgens Assyrische bronnen (uit archeologische opgravingen) staakte Sanherib het beleg toen Hizkia hem goud en zilver had betaald.
Tijdens zijn heerschappij schafte Hizkia de verering van de Assyrische goden af, vernietigde de koperslang, zodat alleen nog Jahwe vereerd kon worden, verbood alle plaatselijke heiligdommen en centraliseerde de eredienst in Jeruzalem.

Treden
Net zoals bij een zonnewijzer wordt hier gebruik gemaakt van de zon en de schaduw die ze werpt om de tijd te bepalen.

Bij de tekst

Merk op

De verzen 21 en 22 worden in deze tekst onmiddellijk geplaatst na vers 6. Waarschijnlijk werden ze door een kopiist vergeten en schreef hij ze nadien zonder enige samenhang met de rest van de tekst op het einde van dit hoofdstuk.


Verslag

Deze tekst in het boek Jesaja is eerder een historisch verslag dan een profetie, zoals in de vorige hoofdstukken het geval was.