Loading...
 

Jesaja 38, 10-12.16

2 Weven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 38, 10-12.16: Hizkia bidt om herstel

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1185)

‘Ik dacht dat ik te jong zou sterven.
Ik dacht dat ik dood zou gaan
in het midden van mijn leven.
Heer, ik dacht:
Ik zal u niet meer zien.
En ook de mensen, hier op aarde,
zal ik niet meer zien.
Ik had me al voorbereid op mijn dood.
Ik dacht: Mijn leven is voorbij,
u breekt mijn leven af,
zoals een herder zijn tent afbreekt.
Heer, dag en nacht bracht u mij dichter bij de dood.

Heer, maar toch laat u mij weer leven!
Ja, u geeft mij weer kracht,
u maakt mij weer beter.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik dacht:
jammerend over mijn leven moet ik heengaan,
ik ben veroordeeld om de rest van mijn jaren
door te brengen met de dood voor ogen.
Ik dacht:
ik zal God nooit meer zien
in het land van de levenden
en ik zal geen mens meer zien
als ik bij de bewoners van de onderwereld ben.

Mijn woning werd neergehaald
en boven mij weggerukt
als de tent van een herder.
Mijn leven werd opgerold
als een stuk linnen
dat een wever afsnijdt van het getouw.
Heel de dag door, tot in de nacht,
deed Je me verkommeren.

Maar mijn God zei:
‘Tijd om te leven!’
Al die tijd zal mijn geest in leven blijven.
Jij geeft me nieuwe kracht,
Jij doet me herleven.

Bij de tekst

Vertaling

De vertaling van deze tekst is niet zonder moeilijkheden omdat de Hebreeuwse manuscripten waarop men zich baseert in een niet zo beste staat verkeren. Daarom werd voor deze vertaling beroep gedaan op de Septuagint, de oude Griekse vertaling van het Oude Testament.

Overweging

Guido Gezelle

“Leven is weven
en sterven is
zijn stuk
bij God afgeven.”