Loading...
 

Jesaja 40, 25-31

2 Arend

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 40, 25-31: Nieuwe kracht

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

`Met wie willen jullie Me vergelijken,
met wie Mij gelijkstellen?' zegt de Heilige.
Doe jullie ogen open en kijk naar omhoog:
wie heeft dat allemaal geschapen?
Hij, die het leger sterren voltallig laat uitrukken
en ze allen bij naam roept.
Zijn macht is zo groot, zijn kracht zo geweldig,
dat er niet een ontbreekt.

Waarom zeg je, Jakob,
waarom beweer je, Israël:
`Mijn weg is voor God verborgen, en
God heeft geen oog voor wat mijn recht is?'
Weet je het niet of heb je het niet gehoord?
God is een eeuwige God,
Hij heeft de verste hoeken van de aarde geschapen.
Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te begrijpen.
Hij geeft sterkte aan wie vermoeid is
en kracht in overvloed aan wie machteloos is.
Ook wie jong is wordt moe en raakt uitgeput,
en jonge mannen kunnen zeker bezwijken.
Maar zij, die bouwen op God, krijgen nieuwe kracht
en slaan hun vleugels uit als een adelaar.
Ze lopen en worden niet moe,
rennen en raken niet uitgeput.Stilstaan bij …

Mijn weg is voor God verborgen
Deze zin drukt de moedeloosheid uit van de bannelingen.

God heeft geen oog voor wat mijn recht is
Een manier om te zeggen dat men slecht behandeld wordt.

Hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen
Dat God de wereld geschapen heeft, is voor Jesaja het argument om te zeggen dat God de Babyloniërs kan verslaan en zijn volk kracht geven.

Bij de tekst

Historische context

De groep joden in ballingschap twijfelt: is God ons niet vergeten?
Jesaja opent hun ogen: God is de Schepper van al wat er bestaat, wat Hij denkt is ondoorgrondelijk. Maar wie op God vertrouwt, krijgt nieuwe kracht.Het boek van de vertroosting van Israël

Omdat de hoofdstukken 40-55 uit het boek Jesaja vol hoop en troost zijn, zijn ze bekend staan als ‘Het boek van de vertroosting van Israël’.
Christenen zagen hierin meer dan de redding van Israël in een bepaalde periode van de geschiedenis. Zij zagen er het voornemen in van God om de mensen te verlossen van hun zondig leven en zijn belofte voor een nieuw leven. Een leven vol respect voor elkaar, de natuur en God. Een leven waarin liefde alles kleurt.