Loading...
 

Jesaja 48, 17-19

2 C. LETERME 2019

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 48, 17-19: Het eerste plan van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo spreekt God, jullie Bevrijder, de Heilige van Israël:

‘Ik ben jullie God. Ik leer jullie om te helpen,
en leid jullie op de wegen die jullie gaan.
Hadden jullie maar naar mijn geboden geluisterd,
dan was jullie vrede geweest als een rivier,
en jullie welzijn als de golven van de zee.
Dan zouden jullie kinderen als het zand geweest zijn
en jullie nakomelingen als de korrels ervan.
Jullie naam zou niet uitgewist worden voor mijn ogen
en ook niet vernietigd.’Stilstaan bij …

Verlosser / bevrijder
Deze titel die aan God gegeven wordt verwijst naar de verlosser. Dat was een dicht familielid dat naast andere verplichtingen, zijn bloedverwant uit de slavernij moest loskopen.

Bij de tekst

Historische context

Doordat de Perzische koning Cyrus een einde maakte aan de Babylonische overheersing, kwam ook een einde aan de ballingschap van het volk Israël in Babel, waar het gedwongen werd om het land van de Babyloniërs te bewerken.
Profeten zagen in deze ommekeer van de situatie de hand van God.Terechtwijzing

Deze tekst uit het boek Jesaja houdt het volk Israël een spiegel voor: het was anders gelopen als men beter had opgelet en geluisterd.
God dreigt niet, maar schetst een beeld van vrede en hoop.
Als men zich houdt aan zijn woorden, dan is dat zelfs in het eigen belang.