Loading...
 

Jesaja 54, 1-10

2 C.Leterme (Jeruzalem2012)DSC07918

Foto © Chantal Leterme (Jeruzalem - 2012)


…page…

Jesaja 54, 1-10: God is trouw aan Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1206-1207)

De Heer zegt: ‘Jeruzalem, ik had jou verlaten, zoals een man zijn vrouw in de steek laat. En daardoor verloor je al je inwoners. Je leek op een vrouw zonder kinderen, een vrouw die niet zwanger kan worden.
Maar wees blij! Juich van vreugde! Want je zult weer inwoners krijgen, Jeruzalem. Je zult meer inwoners hebben dan je ooit hebt gehad. Zorg ervoor dat je groter wordt, zodat er veel mensen binnen jouw muren kunnen wonen. Je moet jezelf voortdurend uitbreiden, zodat je steeds groter wordt. In alle richtingen zul je er land bij krijgen. Er zullen steeds meer inwoners binnen je muren wonen, en ook in de steden daarbuiten. De volken die nu nog in die steden wonen, zullen dan weggejaagd worden.

Jeruzalem, wees niet bang. Je zult niet nog een keer vernederd worden. Ik zal ervoor zorgen dat je je niet meer hoeft te schamen. Je zult vergeten dat je vroeger in de steek gelaten bent. Je zult er niet meer aan denken. Want ik zal weer bij je terugkomen, zoals een man terugkomt bij zijn eigen vrouw. Ik, de machtige Heer, heb je gemaakt. Ik ben de heilige God van Israël, ik ben de God van de hele aarde. Ik zal je bevrijden.
Jeruzalem, je was wanhopig, zoals een vrouw die door haar man verlaten is. Maar ik roep je terug, ik blijf je trouw. Want jij bent mijn grote liefde!
Ik heb je verlaten, maar ik zal je weer terughalen. Ik zal je snel weer bij me nemen, want mijn liefde voor jou is groot. Eerst was ik kwaad op je, en daarom liet ik me niet zien. Maar dat duurde maar even. Vanaf nu zal ik weer voor je zorgen. Ik zal altijd van je houden. Ik, de Heer, zal je bevrijden.

Toen Noach leefde, heb ik gezegd: ‘Nooit meer zal de aarde door water bedekt worden.’ Dat heb ik aan Noach beloofd. En nu beloof ik jou dat ik nooit meer kwaad op je zal worden. Ik zal je nooit meer bang maken.
Bergen kunnen van plaats veranderen en heuvels kunnen verdwijnen. Maar mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. Mijn belofte van vrede geldt voor altijd. Dat zeg ik omdat ik van je houd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jubel het uit, onvruchtbare vrouw,
die nooit een kind heeft gekregen,
barst uit in gejubel en gejuich,
jij die geen weeën hebt gekend,
want talrijker zijn de zonen van de verlaten vrouw,
dan van de vrouw die een man heeft, zegt God.
Vergroot de ruimte in je tent,
span de wanden van je woning wijd uit,
wees er niet zuinig mee.
Verleng de touwen, sla de tentpinnen stevig vast.
Want naar rechts en naar links zul je uitbreiden,
je nageslacht zal volken aan zich onderwerpen
en verlaten steden bewonen.

Wees niet bang, schaam je niet.
Voel je niet vernederd. Je hebt geen reden om te blozen.
Vergeet de schaamte van je jeugd
en denk niet langer dat je in de steek gelaten werd.
Want Hij die je gemaakt heeft is je man,
‘God van de machten’ is zijn naam.
Je Bevrijder is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde.

Je was een verstoten en zielsbedroefde vrouw toen God je riep.
Verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd? zegt je God.
Een kort ogenblik liet Ik je in de steek,
maar met groot medelijden zal Ik weer voor je zorgen.
In een stortvloed van toorn
verborg Ik een ogenblik mijn gezicht voor je.
Maar met eeuwige trouw zal Ik voor je zorgen,
zegt God, je Verlosser.

Het is voor Mij zoals in de dagen van Noach:
zoals Ik toen gezworen heb
dat het wateren de aarde nooit meer zal overstromen,
zo zweer Ik, dat Ik nooit meer kwaad zal zijn tegen je,
nooit meer zal schelden op je.
Al wijken de bergen en wankelen de heuvels,
Ik word je niet meer ontrouw.
Mijn vredesverbond wankelt nooit,
dat zegt God, die voor je zorgt.Stilstaan bij …

Onvruchtbare vrouw
Beeld voor Jeruzalem.

Tent
Woord dat synoniem is met: ‘woning’.
Dat de tent moet vergroot worden, wil zeggen dat het volk van God in aantal toeneemt.

In de steek laten
Allusie op de ballingschap van de Joden.Bij de tekst

Spreken met beelden

. De relatie tussen man en vrouw is in deze tekst het beeld van de relatie tussen God en zijn volk.. De onvruchtbare vrouw in deze tekst is het beeld voor Jeruzalem

De vrouw in de tekst van JesajaBeeld voor Jeruzalem
Ze is een overspelige vrouw want ze is ontrouw aan God door politieke en godsdienstige allianties te sluiten met Assyrië, Egypte en Nieuw-Babylonië.
Ze is onvruchtbaar en verstotenwant het volk groeit niet meer – het wordt zelfs kleiner.
Ze treurt en rouwt als een weduwewant in ballingschap leefde ze afgezonderd en in isolement.
Ze wordt in haar rechten hersteldwant God heeft haar als echtgenote teruggenomen.
Visioen

De profeet Jesaja houdt de bannelingen een visioen voor, waarbij God opnieuw voor zijn volk zal zorgen. Maar dit visioen gaat verder dan de terugkeer uit de ballingschap: het gaat om een tijd die vrij is van zonde en verdriet, een tijd waarin mensen in vrede leven, waarin men voor niemand bang hoeft te zijn.