Loading...
 

Jesaja 61, 9-11

2 Vreugde
Foto © Chantal Leterme (2020)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 61, 9-11: God maakt gelukkig

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Hun kinderen zullen bij alle volken bekend zijn,
Over de hele wereld.
Iedereen die hen ziet zal zeggen
Die zijn de kinderen
die door God gezegend zijn.

Ik ben ongelooflijk blij
om wat God heeft gedaan.
Ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij gered,
en bracht mij geluk.

Want zoals de aarde groen voortbrengt
en zoals zaadjes in een tuin ontkiemen,
zo doet God geluk groeien.
Zijn roem zal groot worden
voor het oog van alle volkeren.'Stilstaan bij ...

Vreugde
De reden tot vreugde is dat God zich het lot van de mensen aantrekt: Hij komt naar hen toe om Hen te bevrijden.

Gerechtigheid
Gerechtigheid is: leven volgens de tien geboden, in een volkomen juiste (rechte) verhouding tussen mensen onderling en tussen de mensen en God.
Gerechtigheid wordt vaak verward met het woord ‘rechtvaardigheid’ (= iemand recht doen, geven wat iemand toekomt)