Loading...
 

Jesaja 65, 17-21

2 Mor

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Jesaja 65, 17-21: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1220-1221)

De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Let op wat ik ga doen. Ik ga een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken! Iedereen zal het verleden vergeten, niemand zal meer aan vroeger denken. Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping. Iedereen zal juichen!
Ik maak van Jeruzalem een nieuwe stad. Een stad waar de mensen vrolijk zijn en juichen. En ik zal zelf ook juichen. Ik zal blij zijn met Jeruzalem en met mijn volk.
In de stad zal niemand meer klagen, niemand zal er nog huilen van verdriet. Er zullen geen pasgeboren baby’s of jonge mensen meer sterven. De mensen zullen pas sterven als ze honderd jaar zijn. Alleen mensen die slecht leven, zullen eerder doodgaan.

De mensen in Jeruzalem zullen huizen bouwen en er zelf in gaan wonen. Ze zullen wijngaarden aanleggen en zelf de druiven opeten.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo spreekt God:

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat vroeger was, raakt vergeten,
niemand zal het zich nog herinneren.
Er zal blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep.
Echt waar, Ik zal Jeruzalem herscheppen
in een jubelende stad met een bevolking die blij is.
Dan zal Ik jubelen om Jeruzalem en blij zijn om mijn volk.
Niemand zal men nog horen wenen of klagen.
Er zal geen zuigeling meer zijn die slechts enkele dagen leeft,
en geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit.
Want een kind zal sterven als een man van honderd jaar,
en wie geen honderd jaar wordt, wordt gezien als vervloekt.
Ze zullen wonen in huizen die ze zelf hebben gebouwd,
en de opbrengst eten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant.Bij de tekst

Betekenis

Het volk Israël is terug uit ballingschap, maar leeft gelaten alsof het geen mooie toekomst meer heeft. God schudt het wakker uit die slaap en houdt het zijn nieuwe droom voor: hun land wordt een plaats van blijdschap en geluk.