Loading...
 

Jezus Sirach 48, 1-14

2 Wervelwind

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid van Jezus Sirach 48, 1-14: Elia en Elisa

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen kwam Elia. Een profeet als een vuur,
zijn woord brandden als een fakkel.
Hij bracht hongersnood over het volk
en door zijn ijver verminderde hij hun aantal.
Op bevel van God sloot hij de hemel
en liet hij drie maal vuur naar beneden komen.
Wat hebt je een roem verworven, Elia, door je wonderdaden!
Wie kan zich beroemen om je te evenaren?
Je wekte een overledene op uit de dood en het dodenrijk,
op bevel van de Allerhoogste.
Je deed koningen vallen
en je liet belangrijke mensen op hun ziekbed sterven.
Op de Sinaï heb je opmerkingen gehoord
en op de Horeb straffen.
Je zalfde koningen als vergelders
en een profeet als je opvolger.
Je werd opgenomen in een wervelstorm,
in een wagen met vurige paarden op weg naar de hemel.
Over jou staat geschreven
dat jij je klaar houdt voor de afgesproken tijd,
om de toorn te stillen voor hij razernij wordt,
om de harten van de ouders naar hun kinderen te keren
en de stammen van Jakob te herstellen.
Gelukkig zijn zij die je zagen en gestorven zijn,
maar nog meer gelukkig jij, omdat je leeft.
Dit was Elia, die in een wervelstorm verdween
en Elisa werd met zijn geest vervuld.
Hij beefde in zijn tijd voor geen enkele heerser
en niemand was sterker dan hij.
Niets ging zijn kracht te boven
en zelfs wanneer hij gestorven was,
profeteerde zijn lichaam.
Bij zijn leven deed hij wonderen
en ook na zijn dood waren zijn werken wonderlijk.Stilstaan bij …

Elia
(= 'Mijn God is JHWH')
De profeet Elia trad tussen 870 en 850 voor Christus op in het welvarende Noordrijk. Hij verzette zich tegen koning Achab en vooral tegen koningin Izebel (= 'Wie is als Baäl'), die de cultus van Baäl, de belangrijkste god van de Kanaänieten, nieuw leven had ingeblazen.

Horeb
Naam die in het Noordrijk voor de berg Sinaï gebruikt wordt, dé plaats waar God zich met het volk Israël verbond.

Elisa
(= 'God is redding')
Elisa, een zoon van Safat uit Abel-Mechola, werd de leerling van de profeet Elia. Later werd hij zijn opvolger en de leider van een gemeenschap van profeten. Hij had heel veel gezag. Net als Elia ijverde hij voor een zuivere eredienst aan de God van Israël.
Over hem worden veel wonderverhalen verteld, waarvan sommige erg lijken op die van Elia.

Bij de tekst

Betekenis

Profeten waren woordvoerders van God, die zich door niets of niemand lieten bepalen.
Ze zijn een voorbeeld om niet te wijken voor eigen voordeel of voor opspraak.

Bijbel en kunst

D. COLIJNS

De hemelvaart van Elia (1627)

5 Wikimedia De Hemelvaart Van Elia 1617

40.5 cm op 72.2 cm; Rijksmuseum - Amsterdam
(Wikimedia)


Werk van de Nederlandse kunstschilder David Colijns (1582-1668)