Loading...
 

Johannes, de evangelist

JOHANNES DE EVANGELIST

2 C. Leterme(2018)5419

Foto © Chantal Leterme (Beaugency, Frankrijk - 2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wie was hij?

Zijn leven

Volgens de overlevering was de evangelist Johannes de zoon van Zebedeüs en Salomé, de broer van Jacobus de Meerdere. Hij was visser van beroep en werd één van de twaalf apostelen.

Men vermoedt dat hij behoorde tot de christengemeenschap van Efeze, in Klein-Azië. Een gemeenschap van ontwikkelde christenen die onder invloed stond van:
- de Griekse filosofie die zegt dat God zich laat kennen door het woord.
(Johannes schrijft over Jezus als over het woord van God)
- het gnosticisme (van het Griekse ‘gnosis’, kennis).
(Johannes stelt Jezus voor als degene die het geheim van God kenbaar maakt)
- het jodendom.
(Voor Johannes begint met Jezus een nieuwe schepping en een nieuwe uittocht)

Later zou de Romeinse keizer Domitianus hem naar Patmos verbannen hebben, waar hij het boek Openbaring schreef.
Hij zou op heel hoge leeftijd gestorven zijn als laatste van de twaalf apostelen van Jezus en de enige die een natuurlijke dood stierf.Situering in de tijd

Johannes schreef zijn evangelie rond 95, wellicht te Efeze. Historici betwijfelen of hij daar wel gewoond heeft, maar de hellenistische invloeden in zijn geschriften kunnen dat niet uitsluiten.

Johannes en kunst

Hij wordt symbolisch voorgesteld door een adelaar
Een adelaar kan naar de zon kijken zonder met zijn ogen te knipperen. Daarom is hij het symbool van bezinning, van beschouwing. Dat verklaart zijn band met Johannes, de meest beschouwende van de evangelisten.
ANONIEM

2 Codex Aureus

(Codex Aureus)
D. VELAZQUES

De heilige Johannes in Patmos(ong. 1619)

Saint John At Patmos.jpg!Large

Olie op doek
National Gallery, Londen, UK
EL GRECO

Elgrecosanjuan02

Op dit kunstwerk houdt Johannes een kelk vast.
Dit herinnert aan een gifbeker die Aristodemus, de heidense oppermeester van Efeze, aan Johannes zou gegeven hebben. Aristodemus zou gezegd hebben dat hij pas in Jezus zou geloven wanneer Johannes die beker zou drinken zonder er aan te sterven. Twee terdoodveroordeelden waren al gestorven door dat gif. Toen Johannes de gifbeker dronk, bezweek hij er niet aan en wekte zelfs de terdoodveroordeelden terug tot leven.

Johannes in 'Bijbelin1000seconden.be'

Op deze site wordt dieper ingegaan op de volgende teksten die Johannes zou geschreven hebben:Evangelie

Johannes 1, 1-18: In het begin
Johannes 1, 6-8.19-28: Getuigen van het licht
Johannes 1, 29-34: Johannes getuigt
Johannes 1, 35-42: Kom en zie
Johannes 1, 43-51: Jezus roept Filippus en Natanael

Johannes 2, 1-11: Bruiloft te Kana
Johannes 2, 13-22/25: Weg met de handelaars in de tempel!

Johannes 3, 13-21: Jezus en Nicodemus

Johannes 4, 5-42: Jezus en een vrouw uit Samaria

Johannes 5, 1-9: Jezus en een verlamde man

Johannes 6, 1-15: Jezus geeft veel mensen te eten
Johannes 6, 41-51: Het levende brood I
Johannes 6, 51-58: Het levende brood II

Johannes 8, 1-11: De overspelige vrouw
Johannes 8, 12-20: Het licht van de wereld

Johannes 9, 1-41: Jezus en de blindgeborene

Johannes 10, 1-10: 'Ik ben de deur'
Johannes 10, 11-18: Jezus, de goede herder
Johannes 10, 27-30: Luisteren naar mijn stem

Johannes 11, 1-45: Jezus en Lazarus

Johannes 12, 12-18: De intocht in Jeruzalem
Johannes 12, 20-33: Als een graankorrel niet sterft

Johannes 13, 1-15: Jezus wast voeten
Johannes 13, 31-33a.34-35: Een nieuw gebod

Johannes 14, 1-12: De weg, de waarheid en het leven
Johannes 14, 15-16.23b-26: De Geest van de waarheid
Johannes 14, 23-29: Mijn vrede geef Ik u

Johannes 15, 1-8: De ware wijnstok
Johannes 15, 9-17: Verbondenheid

Johannes 16, 12-15: De afscheidsrede van Jezus

Johannes 17, 1-11a: Jezus bidt
Johannes 17, 20-26: Bidden om eenheid

Johannes 18, 1-19, 42: Lijden en dood van Jezus
Johannes 18, 33b-37: De andere koning

Johannes 20, 1-9: De leerlingen bij het lege graf
Johannes 20, 11-18: Maria Van Magdala ontmoet Jezus
Johannes 20, 19-23: Verschijning aan de leerlingen
Johannes 20, 19-31: Verschijning aan de leerlingen en aan Thomas

Johannes 21, 1-9: Bij het meer van Tiberias
Johannes 21, 15-19: De belijdenis van PetrusBrieven

1 Johannes 4, 11-16: God is liefde
1 Johannes 5, 1-9: Kinderen van GodApocalyps

Apokalyps 7, 2-4.9-14: Duizenden voor de troon van God
Apokalyps 21, 1-5a: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Apokalyps 21, 10-14, 22-23: De heilige stad