Loading...
 

Johannes 12, 44-50

2 Licht En Duisternis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 12, 44-50: Licht in duisternis

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1700)

Jezus had heel duidelijk gezegd: ‘Iedereen die in mij gelooft, gelooft in God. Want het gaat niet om mij, maar om God, die mij gestuurd heeft. Als je mij ziet, zie je God. Want ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. Als je in mij gelooft, leef je niet meer in het donker.
Er zijn mensen die mijn woorden wel horen, maar zich er niet aan houden. Ik zal die mensen niet veroordelen. Want ik ben niet gekomen om mensen te veroordelen, maar om hen te redden. Als iemand nee zegt tegen mij, en mijn woorden niet gelooft, dan zal God hem veroordelen. Aan het einde van de tijd wordt hij gestraft, omdat hij niet wilde geloven in mijn boodschap. Want ik heb niet namens mijzelf gesproken. De Vader heeft mij verteld wat ik moest zeggen. Hij heeft mij gestuurd. Ik weet dat zijn boodschap het eeuwige leven brengt. En alles wat ik zeg, is precies wat de Vader mij verteld heeft.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei luidop: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij,
maar in Hem die Mij gezonden heeft.
en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Ik ben in de wereld gekomen als een licht,
zodat al wie in Mij gelooft, niet meer in de duisternis is.
Als iemand mijn woorden hoort en ze niet onderhoudt,
dan veroordeel Ik hem niet,
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen,
maar om de wereld te redden.
Wie Me afwijst en mijn woorden niet aanvaardt,
heeft reeds iemand die over hem oordeelt:
al wat Ik gezegd heb zal over hem oordelen op de laatste dag.
Want Ik sprak niet uit Mezelf. De Vader die Mij gezonden heeft,
heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en verkondigen.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Dus, wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Me zei.Stilstaan bij …

De laatste dag
Met deze woorden bedoelt Johannes de eindtijd die verwacht wordt.

Bij de tekst

Betekenis

Deze woorden vatten de boodschap van Jezus samen:
. Geloof in God
. Jezus is het Licht in de wereld
. Jezus oordeelt niet, de mens beoordeelt zichzelf.
. De woorden van God leiden naar eeuwig leven.