Loading...
 

Johannes 13, 16-20

2 Foto Mor

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 13, 16-20: Even belangrijk

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1701)

Luister heel goed naar mijn woorden: Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. En iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Als je dat begrijpt, en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen.
Maar dat geldt niet voor jullie allemaal. Ik heb jullie allemaal zelf uitgekozen om mijn leerlingen te zijn. En ik ken jullie goed. Maar één van jullie is tegen mij. Zo moest het gaan, want in de heilige boeken staat: «Iemand met wie ik alles deelde, is tegen mij.» Ik zeg het jullie nu, voordat het gebeurt. Want als het dan gebeurt, zullen jullie begrijpen wie ik echt ben. Dan zullen jullie in mij geloven.
Luister heel goed naar mijn woorden: Jullie worden door mij gestuurd. Dus als iemand jullie hartelijk ontvangt, dan ontvangt hij mij. En hij ontvangt niet alleen mij, maar ook God, die mij gestuurd heeft.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Echt waar, Ik zeg je: een dienaar is niet belangrijker dan zijn meester
en een gezant niet belangrijker dan hij die hem zond.
Als je dit beseft, zul je gelukkig zijn als je er ook naar handelt.
Ik kan dit niet van jullie allemaal zeggen.
Ik weet wie Ik heb uitgekozen.
Maar het woord in de Schrift moet vervuld worden:
Wie mijn brood eet, heft zijn hiel tegen Me op.’
Nu reeds zeg Ik het jullie, vooraleer het gebeurt,
zodat jullie wanneer het gebeurt, zullen geloven dat Ik het ben.
Echt waar, Ik zeg jullie:
wie iemand aanvaardt, die Ik zal zenden, aanvaardt Mij,
en wie Mij aanvaardt, aanvaardt Hem, die Mij gezonden heeft.”Stilstaan bij …

‘Die mijn brood eet, heft zijn hiel tegen Me op.’
Deze zin komt uit psalm 41, 10.
'De hiel tegen iemand opheffen' is beeldende taal om te zeggen dat iemand zich tegen iemand keert.

Bij de tekst

Context

Deze tekst wordt voorafgegaan door het verhaal van de voetwassing. ( Johannes 13, 1-15)