Loading...
 

Johannes 15, 18-21

2 D.Vanderhallen (2019)05181

Foto © Dirk Vanderhallen (2019)


…page…

Johannes 15, 18-21: Julie horen niet bij deze wereld

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1704-1705)

De mensen zullen jullie haten. Maar bedenk dat ze eerst mij gehaat hebben. Als jullie bij deze wereld zouden horen, zouden de mensen van jullie houden. Maar jullie horen niet bij deze wereld. Want ik heb jullie uitgekozen, en jullie weggehaald bij de mensen van deze wereld. Daarom haten zij jullie.
Denk aan wat ik jullie gezegd heb: een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer. Dus jullie zullen niet beter behandeld worden dan ik. De mensen willen mij gevangennemen, en ze zullen ook proberen om jullie gevangen te nemen. Maar de mensen die mijn woorden geloven, zullen ook jullie woorden geloven.
De mensen zullen jullie veel kwaad doen omdat jullie bij mij horen. Ze begrijpen niet dat God mij gestuurd heeft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:
Als de wereld jullie haat,
bedenk dan dat ze Mij eerst heeft gehaat.
Als jullie bij de wereld zouden horen,
zou die van jullie houden.
Maar omdat jullie niet bij deze wereld horen
- want Ik heb jullie uitgekozen –
daarom haat ze jullie.

Denk aan wat ik gezegd heb:
een dienaar is niet meer waard dan zijn meester.
Jullie zullen dus niet beter behandeld worden dan ik.
Al de mensen Mij vervolgen,
zullen ze jullie ook vervolgen.
Maar zij die zich aan mijn woorden houden,
zullen zich ook aan jullie woorden houden.
De mensen zullen je veel kwaad doen
omwille van mijn naam,
want ze kennen God niet die Me gestuurd heeft.