Loading...
 

Johannes 16, 23b-28

2 Blijdschap

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 16, 23b-28: Totale vreugde 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1706)

Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader zal jullie alles geven wat jullie hem vragen. Want jullie horen bij mij. Vanaf nu moeten jullie dus tot de Vader bidden als mensen die bij mij horen. Dan zullen jullie alles krijgen waar je om vraagt. En dan zal jullie vreugde volmaakt zijn.

Nu spreek ik nog op een manier die jullie niet begrijpen. Maar er komt een tijd dat ik dat niet meer doe. Dan zal ik jullie over de Vader vertellen in duidelijke taal.
In die tijd zul je alles aan de Vader mogen vragen, omdat je bij mij hoort. Ik hoef de Vader dan niet meer te vragen of hij naar jullie wil luisteren. Want de Vader zelf houdt van jullie. Hij houdt van jullie, omdat jullie van mij houden, en geloven dat ik bij hem vandaan kom. Ik kom bij de Vader vandaan en ik ben naar de wereld gekomen. En nu verlaat ik de wereld weer, en ga ik terug naar mijn Vader.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Echt waar, Ik zeg jullie:
wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn Naam,
Hij zal het jullie geven.
Tot nu toe hebben jullie niets gevraagd in mijn Naam.
Vraag en jullie zullen het krijgen, zodat je vreugde totaal is.
Hierover sprak Ik met jullie in beelden.
Er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot jullie zal spreken,
maar rechtstreeks met jullie zal praten over de Vader.
Op die dag zullen jullie bidden in mijn Naam.
Ik hoef jullie niet te zeggen
dat Ik bij de Vader jullie voorspreker zal zijn,
want de Vader houdt van jullie omdat jullie van Mij houden
en geloven dat Ik van God ben gekomen.
Ik ben van de Vader gegaan en naar de wereld gekomen.
Ik zal de wereld terug verlaten en naar de Vader gaan.’

Bij de tekst

Spreken met beelden


Jezus zegt in deze tekst twee keer dat Hij spreekt met beelden.
Hij zei bijvoorbeeld:
‘Ik ben het brood van het leven’
‘Ik ben het licht van de wereld’
‘Ik ben het levend water’
‘Ik van het brood van het leven’
‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken'
‘Ik ben de goede Herder’ ...

Dat is niet nieuw: ook in het Oude testament gebruikte men vaak beelden er iets mee te verduidelijken.
Bijvoorbeeld:
‘De Heer is mijn herder ' (Psalm 23, 1)
'Wij zijn de klei en God is onze pottenbakker' (Jesaja 64, 8)

Dit spreken met beelden (metaforen) laat toe op een eenvoudige manier heel veel dingen tegelijk te zeggen.
Bijvoorbeeld: het beeld van de wijnstok en takken zegt iets over de relatie van Jezus met zijn leerlingen, zegt ook iets over groei, over geloven dat niet statisch is, over eenheid, over verbondenheid ...