Loading...
 

Johannes 16, 29-33

2 Vrede

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 16, 29-33: Jezus geeft vrede

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1706-1707)

De leerlingen zeiden: ‘Ja, nu spreekt u duidelijke taal. Dit is niet te moeilijk voor ons. Nu begrijpen we dat u alles weet. U legt het ons al uit voordat iemand om uitleg gevraagd heeft! Daarom geloven we nu dat u bij God vandaan komt.’

Jezus zei: ‘Nu geloven jullie het? Luister, het moment is bijna gekomen dat jullie alle kanten op gejaagd zullen worden. Jullie zullen mij in de steek laten. Maar ik zal niet alleen zijn, want mijn Vader is bij me.
Ik heb jullie al deze dingen nu al verteld. Want jullie horen bij mij, en daarom zal ik jullie mijn vrede geven. Jullie zullen het in deze wereld heel moeilijk krijgen. Maar houd moed! Ik heb het kwaad van deze wereld overwonnen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zeiden de leerlingen tegen Jezus:
‘Kijk, nu spreek Je zonder er doekjes rond te winden
en gebruik Je geen beelden om iets duidelijk te maken.
Nu zien we dat Je alles weet.
Het is niet nodig dat iemand Jou ondervraagt.
Daarom geloven we dat Je van God komt.’
Jezus vroeg: ‘Geloven jullie nu?
Zie, er komt een uur, ja die tijd is er al,
dat jullie naar alle kanten uiteengedreven worden en Mij alleen laten.
Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is bij Mij.
Ik heb jullie dit gezegd, zodat jullie vrede zouden vinden in Mij.
Jullie leven verdrukt in de wereld.
Maar houd de moed erin: Ik heb de wereld overwonnen.’Stilstaan bij …

Verdrukt in de wereld
Schets van de leefsituatie van veel eerste christenen.