Loading...
 

Johannes 16, 5-11

2 Lightpainting

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 16, 5-11: Jezus zal een Helper zenden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Maar nu ga ik terug naar degene die mij gestuurd heeft. En niemand van jullie vraagt: ‘Waar gaat u heen?’ Jullie zijn alleen maar diep bedroefd over wat ik gezegd heb.
Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben.
De helper komt om alles duidelijk te maken. Hij maakt duidelijk wat zonde is: dat mensen niet in mij willen geloven. Hij maakt duidelijk wat Gods goedheid is: dat ik naar de Vader ga. (Daarom zullen jullie mij dus niet meer zien.) En hij maakt duidelijk wat het oordeel is: dat Satan, de heerser van deze wereld, gestraft wordt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:
Nu ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft.
Toch vraagt niemand van jullie: Waar ga Je naartoe?
Omdat Ik jullie dit gezegd hebt, is jullie hart vol verdriet.
Toch zeg Ik jullie de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik heenga,
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet bij jullie komen.
Nu Ik wel ga, zal Ik Hem jullie zenden.

Eenmaal gekomen zal Hij de wereld duidelijk maken
wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
zonde, omdat mensen niet in Mij geloven;
gerechtigheid, omdat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien;
oordeel, omdat de heerser over deze wereld veroordeeld is.Stilstaan bij …

Helper
(Grieks = parakletos)
Het Griekse woord ‘parakletos’ kan vertaald worden met: ‘pleitbezorger’, ‘helper’ of ‘trooster’. Het gaat telkens om een persoon die de opdracht heeft om iemand bij te staan.
Later spraken christenen over die Helper als de Heilige Geest, een aanwezigheid die inspireert, begeestert, enthousiast maakt, in beweging brengt.

Gerechtigheid
Het recht aan zijn kant hebben.

Bij de tekst

Betekenis

Het besef van wie Jezus was, komt er pas na de komst van de Heilige Geest. Die zal inzicht geven en aantonen dat de wereld zich vergist heeft. Jezus was geen zondaar. Hij werd opgenomen bij God. In het oordelen over Jezus heeft de wereld zichzelf veroordeeld.