Loading...
 

Johannes 21, 20-25

2 Bijbel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 21, 20-25: Laatste woorden van het evangelie

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1716)

Petrus draaide zich om. Hij zag dat de leerling van wie Jezus veel hield, Jezus volgde. Die leerling had naast Jezus gezeten bij de laatste maaltijd voor zijn dood. Hij had zich toen dicht naar Jezus toe gebogen en gevraagd: ‘Heer, wie is het die u zal uitleveren?’
Toen Petrus die leerling zag, vroeg hij aan Jezus: ‘En wat gaat er met hem gebeuren?’ Jezus antwoordde: ‘Misschien wil ik wel dat hij blijft leven totdat ik terugkom. Maar dat is niet jouw zaak! Jij hoeft mij alleen maar te volgen.’
Door die woorden ontstond bij de christenen het verhaal dat die leerling niet zou sterven. Maar dat had Jezus niet gezegd. Hij had alleen gezegd: ‘Misschien wil ik wel dat hij blijft leven totdat ik terugkom. Maar dat is niet jouw zaak.’

De leerling van wie Jezus veel hield, heeft dit boek geschreven. Daarin vertelt hij wat Jezus gezegd en gedaan heeft. En wij weten dat alles wat hij vertelt, waar is.
Jezus heeft nog veel meer dingen gedaan. Maar dat kan niet allemaal in boeken worden opgeschreven. Want de wereld is te klein voor zo veel boeken.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Petrus zich omkeerde, zag hij,
dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde,
dezelfde die bij de maaltijd tegen Jezus leunde en zei:
‘Heer, wie is het die Je zal verraden?’
Toen Petrus hem zag, vroeg hij aan Jezus: ‘Wat gebeurt er met hem?’
Jezus zei: ‘Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat jouw zaak?
Jij moet Me volgen!’

Zo kwam het dat onder de broeders verteld werd
dat die leerling niet zou sterven.
Maar Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven, maar:
‘Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat jouw zaak?’

Dit is de leerling, die over dit alles getuigt en dit geschreven heeft.
We weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.
Jezus deed nog veel meer.
Maar als dit allemaal een voor een beschreven zou worden,
dan denk ik dat de hele wereld te klein is
voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Bij de tekst

Tweede slotwoord

"Dit is de leerling, die over dit alles getuigt en dit geschreven heeft. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus deed nog veel meer. Maar als dit allemaal een voor een beschreven zou worden, dan denk ik dat zelfs de hele wereld te klein is voor de boeken die men dan zou moeten schrijven."
Dit tweede slotwoord aan het einde van het evangelie volgens Johannes zou later toegevoegd kunnen zijn door de oudsten (presbuteroi) van Efeze. Zo getuigen ze dat Johannes geloofwaardig is.

Overweging

Patrick van der Vorst

De halflege pagina

(naar P. van der Vorst in 'Daily Gospel, Christian Art.Today’ - 30 mei 2020)

Deze lezing bevat de allerlaatste woorden van de vier evangelies.
De schoonheid ervan is
dat het grootste deel van de pagina daarna leeg is ...
Het is aan ons om de rest van die pagina in te vullen ...
De Bijbel is geen wetboek, ook geen verzameling leuke verhaaltjes ...
De Bijbel is in de eerste plaats een liefdesverhaal.
Een prachtig, soms hartverscheurend, verlossend verhaal
over hoeveel God van ieder van ons houdt ...
De blanco pagina aan het einde van de vier evangelies is er voor ons
om ons eigen persoonlijk verhaal
over liefde en vriendschap met Christus te schrijven.