Loading...
 

Johannes 3, 16-21

2 Licht


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Johannes 3, 16-21: Het licht in de wereld

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei tot Nikodemus:

God houdt zoveel van de wereld,
dat Hij zijn enige zoon heeft gestuurd.
Al wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven.
Door zijn zoon wil God de wereld niet beoordelen,
maar redden.
Wie in Jezus gelooft, wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet geloofde in de eniggeboren zoon van God.
Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld,
maar de mensen hielden maar van de duisternis
dan van het licht, omdat wat ze deden slecht was.
Al wie slecht handelt, heeft een afschuw van het licht
en gaat niet naar het licht
uit vrees dat wat hij doet bekend zal worden.
Maar wie oprecht handelt, gaat naar het licht,
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in wat hij doet.”Stilstaan bij …

Eeuwig leven
Voor de joden: de samenvatting van al wat goed is.

Wereld
Bij Johannes betekent het woord ‘wereld’ dikwijls: de gewelddadige machtsontplooiing die het Rijk Gods tegenhoudt. Johannes loopt niet erg op met ‘de wereld’. Wat daarin gebeurt, is vaak tegengesteld aan het Rijk van God, zoals Jezus erover spreekt.

Eniggeboren
Normaal betekent dit: de enige zoon of dochter van iemand. In deze context bedoelt Johannes dat Jezus op een enige, unieke manier ‘kind’ of ‘zoon’ van God is.

Zoon
Onrechtstreeks noemt Johannes Jezus hier ‘zoon van God’.
Dit plaatst Jezus op één lijn met God zelf. In Jezus kan men God zien, horen en Gods aanwezigheid aanvoelen.
In Hem wordt de onzichtbare God zichtbaar.

Duisternis- licht / Nacht - Jezus
In het evangelie van Johannes komen deze tegenstellingen overeen met: leugen / waarheid.
Dat Nikodemus Jezus opzoekt in de nacht, kan in deze context ook te maken hebben met het feit dat Nikodemus, een farizeeër, wil vermijden dat hij zomaar samen met Jezus gezien wordt.

Bij de tekst

Inhoud

Wie Jezus in zijn leven binnen laat, laat het ware licht in zijn duisternis vallen. Dit licht komt van bij God. Het toont hoe God van de mensen houdt. Jezus redde mensen van wie de daden slecht waren en deed bedrukte mensen ‘opstaan’, zodat ze van hun kwalen werden genezen.
Mensen die het goede doen zijn als licht voor de wereld. Doorheen zo'n mensen kan men Gods licht, Gods liefde zien. Zo Iemand was Jezus.
Wie zoals Jezus liefde geeft, zal stralen als licht. Wie dat niet doet zal donker als de duisternis zijn.

Bijbel en kunst

GEERTGEN TOT SINT JANS

Nachtelijke geboorte (ca 1490)

5 Geertgen Tot Sint Jans

Olieverf op paneel, 34 x 25,3 cm - National Gallery te Londen.
(Wikimedia)


Dit schilderij wordt toegeschreven aan de Nederlandse kunstschilder Geertgen tot Sint Jans (1465-1495). Het stelt zowel de geboorte van Jezus voor, als zijn betekenis voor de mensen: Hij is het die licht brengt in de duisternis.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Tekenen

Laat de kinderen ‘licht’ tekenen / kleuren.
Nadien ‘tekenen’ ze er de letters van de naam Jezus boven op.

Grote kinderen

SPREKEN MET BEELDEN

Woorden met twee betekenissen

Vooraf
Neem een groot papier en teken er een zon en een donderwolk op.
(inspireer je hierbij aan deze tekening).


Verloop
Licht en duisternis
Ga met de kinderen in op de twee niveaus waarop ‘licht’ en ‘duisternis’ een betekenis hebben.
Eerste betekenis (letterlijk)
In het licht kan men alles zien
In de duisternis is alles verborgen.
Tweede betekenis (figuurlijk)
Per twee zoeken kinderen naar wie ‘duisternis is, en naar wie ‘licht’ is – in de tweede betekenis van het woord – in hun leven, en voor de mensen in het algemeen.
Bijvoorbeld:
Goed nieuws is als een licht voor de dag
Grote tegenslag dompelt de mensen in duisternis.
Noteer hun voorbeelden bij de tekening op de flap of op het bord: een zon (voor al wat ‘licht’ is), en een donderwolk (voor al wat ‘duisternis’ is).