Loading...
 

Johannes 5, 17-30

2 Verdediging

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Johannes 5, 17-30: Jezus verdedigt zich

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1681-1682)
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Mijn Vader werkt altijd, en ik doe dat ook.’
Vanaf dat moment wilden de Joodse leiders Jezus doden. Want hij had niet alleen iemand beter gemaakt op sabbat, maar ook noemde hij God zijn eigen Vader. En daarmee maakte hij zichzelf gelijk aan God.

Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader houdt van zijn Zoon, hij laat zijn Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en hij doet dan precies hetzelfde. Hij zal nog grotere wonderen doen dan hij tot nu toe gedaan heeft. Jullie zullen verbaasd zijn!
Want de Vader laat mensen opstaan uit de dood en hij maakt hen weer levend. En net zo maakt de Zoon mensen weer levend als hij dat wil.
De Vader zal niet zelf rechtspreken over de mensen, maar hij laat de Zoon rechtspreken. Dan zullen alle mensen de Zoon eren, net zoals ze de Vader eren. Als je de Zoon niet eert, eer je ook de Vader niet. Want de Zoon is gestuurd door de Vader.’

Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Iemand die mijn boodschap aanneemt en gelooft dat God mij gestuurd heeft, die krijgt het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Hij is niet meer in de macht van de dood, maar hij zal voor altijd leven.
Luister heel goed naar mijn woorden: Er komt een nieuwe tijd, en die is nu al begonnen. Mensen die in de macht van de dood zijn, horen de stem van Gods Zoon. En als ze naar hem luisteren, zullen ze voor altijd leven.
Want net zoals de Vader leven geeft, zo kan ook de Zoon leven geven. Die macht heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven. De Zoon is rechter over alle mensen. Hij beslist over dood en leven. Want hij is de Mensenzoon.
Wees niet verbaasd over wat ik zeg: Er komt een moment dat alle doden de stem van de Mensenzoon horen. Dan zullen ze uit hun graf tevoorschijn komen. De mensen die goed geleefd hebben, zullen opstaan en eeuwig leven. Maar de mensen die slecht geleefd hebben, zullen opstaan en veroordeeld worden.
Uit mijzelf heb ik geen macht. Het oordeel dat ik geef, is het oordeel van de Vader. Ik spreek eerlijk recht. Want ik volg niet mijn eigen wil, maar de wil van de Vader die mij gestuurd heeft.’


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus verdedigde zich tegen de joden met de woorden:
‘Mijn Vader is tot op vandaag voortdurend aan het werk,
en ook Ik houd niet op met werken.’
Daarom waren de Joden er nog meer op uit om Hem te doden.
Hij ondermijnde niet alleen de sabbat,
maar Hij noemde zelfs God zijn eigen Vader
en maakte zich daardoor aan God gelijk.
Jezus reageerde hierop en zei:
‘Echt waar, Ik zeg jullie: de Zoon kan niets doen uit zichzelf,
Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen.
En al wat Die doet, doet de Zoon ook.
Want de Vader houdt van de Zoon en laat Hem alles zien wat Hij doet.
Nog grotere werken dan deze zal Hij Hem tonen,
zodat jullie verbaasd zullen staan.
Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt,
zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
De Vader oordeelt niemand,
maar legde het oordeel geheel en al in handen van de Zoon,
opdat iedereen de Zoon zou eren zoals men de Vader eert.
Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem zond.
Echt waar, Ik zeg jullie: wie luistert naar mijn woord
en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven.
Over hem wordt geen oordeel uitgesproken,
want hij is reeds uit die dood naar het leven overgegaan.
Echt waar, Ik zeg jullie: er komt een uur, ja het is er al,
waarop de doden de stem van de Zoon van God zullen horen
en zij die haar horen, zullen leven.
Zoals de Vader leven heeft in zichzelf,
zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf.
Hij gaf Hem macht gegeven om oordeel te vellen,
want Hij is de Mensenzoon.
Verwonder jullie niet hierover: er komt een uur,
waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen.
Dan zullen zij die het goede deden,
uit hun graf komen en opstaan om te leven,
maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.
Ik kan niets doen uit Mezelf:
Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig,
omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.Stilstaan bij …

Niets doen uit zichzelf
Met deze woorden maakt Jezus duidelijk dat Hij niet gelijk is aan God, zoals zijn tegenstanders beweren, maar door God gezonden is om in zijn naam te handelen.

Doden
Hiermee wordt bedoeld: al wie lichamelijk of geestelijk dood is.

Bij de tekst

Wortels van het conflict

Het conflict van Jezus met de Joodse leiders wordt scherper.
Dit wordt Jezus kwalijk genomen:
. het overtreden van de wet op de sabbatrust (genezing te Betzata van een verlamde man op sabbat)
. God noemen als zijn eigen Vader.