Loading...
 

Johannes 7, 40-53

2 C. Leterme Betlehem 2012

Foto © Chantal Leterme (Betlehem - 2012)


…page…

Johannes 7, 40-53: Een profeet uit Betlehem?

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1688-1689)

Toen de mensen de woorden van Jezus hoorden, zeiden sommigen: ‘Deze man is de profeet die zou komen!’ Anderen zeiden: ‘Hij is de messias!’ Weer anderen zeiden: ‘Maar de messias komt toch niet uit Galilea? In de heilige boeken staat dat de messias een nakomeling van David is, en uit Betlehem komt! Want dat is de stad waar David woonde.’
De mensen waren het totaal oneens over Jezus. Sommigen wilden hem gevangennemen, maar ze konden hem niet grijpen.

De dienaren van de farizeeën en de priesters kwamen terug. Ze hadden Jezus niet gevangengenomen. De farizeeën en de priesters vroegen: ‘Waarom hebben jullie hem niet meegenomen?’ De dienaren zeiden: ‘Geen mens spreekt zo overtuigend als hij!’
De farizeeën zeiden: ‘Heeft hij jullie nu ook al bedrogen? Niemand van de leiders en niemand van de farizeeën gelooft in hem. Alleen dat vervloekte volk, dat de wet niet kent!’
Maar Nikodemus, een farizeeër die al eens bij Jezus geweest was, zei: ‘Volgens onze wet mogen we iemand niet zomaar veroordelen! We moeten eerst zelf horen wat hij zegt, en onderzoeken wat hij gedaan heeft.’ Maar de anderen zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea, net als Jezus? Uit Galilea kan geen profeet komen. Kijk dat maar na in de heilige boeken.’
Toen gingen alle mensen terug naar huis.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Sommigen die de woorden van Jezus hoorden, zeiden:
‘Dit is inderdaad de profeet.’ Anderen zeiden: ‘Hij is de Messias.’
Weer anderen vroegen zich af: ‘Komt de Messias soms uit Galilea?
Zegt de Bijbel niet dat de Messias afstamt van koning David
en komt uit Betlehem, de plaats waar hij woonde?’
Er ontstond verdeeldheid onder het volk.
Sommigen wilden Jezus arresteren, maar niemand deed dat.
Toen de dienaars bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen,
vroegen die: ‘Waarom brachten jullie Hem niet mee?’
De dienaars zeiden: ‘Nog nooit sprak er iemand zoals die man.’
Toen vroegen de Farizeeën: ‘Lieten jullie zich soms ook al misleiden?
Niemand van de overheid of van de Farizeeën gelooft in Hem.
Het volk, ja, maar dat kent de Wet niet. vervloekt is het!’
Nikodemus, iemand uit hun kring die vroeger bij Jezus kwam, zei: ‘Onze Wet veroordeelt pas iemand als hij eerst gehoord werd.
Zo kunnen we vernemen wat hij doet.’
Zij zeiden: ‘Kom je soms ook uit Galilea?
Zoek het maar op. Je zult zien: uit Galilea kan er geen profeet komen.’
Toen ging iedereen naar huis.Stilstaan bij …

Nikodemus
Hij was een farizeeër die ook een Joods leider was. Samen met Jozef uit Arimatea heeft hij Jezus begraven.

Geen profeet uit Galilea
Die bewering klopt niet. De profeet Jona was uit Galilea afkomstig en de profeet Nahum heel waarschijnlijk ook.