Loading...
 

Johannes 8, 51-59

2 C.LetermeJeruzalem2012

Foto © Chantal Leterme (Jeruzalem - 2012)


…page…

Johannes 8, 51-59: Wie mijn woord onderhoudt zal nooit sterven

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1691)

Luister heel goed naar mijn woorden: Iedereen die mijn boodschap in zijn hart bewaart, die zal nooit sterven.’
De Joden zeiden: ‘Nu weten we zeker dat u een kwade geest in u hebt. Want u zegt: ‘Iedereen die mijn boodschap in zijn hart bewaart, zal nooit sterven.’ Maar zelfs onze voorvader Abraham en de profeten zijn gestorven! U hebt toch niet meer macht dan zij? Wie denkt u wel dat u bent?’

Jezus zei tegen de Joden: ‘Als ik mezelf de hoogste eer zou geven, zou dat geen betekenis hebben. Maar het is mijn Vader die mij de hoogste eer geeft. Jullie zeggen dat hij jullie God is, maar jullie kennen hem niet. Jullie liegen als je zegt dat je God kent. Maar ik zou liegen als ik zei dat ik hem niet kende. Want ik ken hem wel, en ik geef zijn boodschap door.
Abraham verheugde zich op mijn komst. Toen hij mij zag, was hij blij.’ De Joden zeiden tegen Jezus: ‘Hoe kunt u Abraham ooit gezien hebben? U bent nog geen vijftig jaar oud!’ Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Ik ben er, en ik was er al voordat Abraham er was.’
Toen pakten de Joden stenen van de grond om naar hem te gooien. Maar Jezus ging weg uit de tempel en verdween.
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

‘Echt waar, echt waar, Ik zeg jullie:
als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij de dood nooit zien.’
Toen zeiden de Joden:
‘Nu weten we zeker dat Je door de duivel bezeten bent.
Want Abraham en de profeten zijn gestorven, terwijl Jij beweert:
als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij de dood nooit proeven.
Ben Jij soms groter dan onze vader Abraham, die wel gestorven is?
Zelfs de profeten zijn gestorven. Wie denk Je wel dat Je bent?’
Jezus antwoordde: ‘Als Ik Mezelf zou verheerlijken
dan betekent mijn glorie niets.
Maar het is mijn Vader, van wie jullie zeggen: Hij is onze God,
Hij is het die Me verheerlijkt
Toch kennen jullie Hem niet. Maar Ik ken Hem wel.
Moest Ik zeggen dat Ik Hem niet ken,
dan zou Ik een leugenaar zijn, net zoals jullie.
Maar Ik ken Hem en Ik onderhoud zijn woord.
Abraham, jullie vader, juichte van vreugde
bij de gedachte aan mijn komst. Hij heeft hem gezien en was blij.’
Toen zeiden de Joden:
‘Je bent nog geen vijftig en Je zou Abraham gezien hebben?’
Jezus antwoordde: ‘Echt waar, Ik zeg jullie:
voor Abraham werd, ben Ik.’
Toen raapten ze stenen op om Hem te stenigen,
maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.Stilstaan bij …

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham leefde rond 2000 voor Christus. Met hem begint de eigenlijke geschiedenis van het joodse volk. Daarom wordt hij hun stamvader genoemd. Lees meer

Van vreugde juichen
Het lachen van Abraham bij de aankondiging van de geboorte van een zoon (Genesis 17, 17) werd gezien een uiting van vreugde. In die geboorte zag men een voorafbeelding van de komst van de Messias, die de belofte van God aan Abraham voltooit.

’Ik ben’
Toen Mozes aan God zijn naam vroeg, kreeg hij als antwoord: ‘Ik ben die Ik ben'. Daarmee drukte God uit dat Hij actief, zorgend aanwezig bij zijn volk is. Met '... die ik ben' maakt Hij duidelijk dat Hij dat doet zoals Hij dat wilt. Zo werden in één naam twee kenmerken van God samengebracht: zijn werkende nabije aanwezigheid (immanentie) en zijn apartheid (transcendentie).
Dat Jezus die woorden in de mond neemt wil zeggen dat God in Hem nabij kwam om zijn beloften te realiseren.

Stenigen
Deze vorm van executie kwam in de tijd van Jezus vaak voor in het gebied rond de Middellandse zee. Die straf wordt vandaag nog toegepast in sommige landen: Nigeria, Saoedi-Arabië, Iran, Soedan, Afghanistan, Pakistan, de verenigde Arabische emiraten. In Iran wordt de grootte van de stenen zelfs beschreven in het strafwetboek.

Tempel
Voor de joden was de tempel de heiligste plaats ter wereld en de enige waar men aan God kon offeren. De tempel die Jezus kende was de tempel die koning Herodes (de koning die regeerde toen Jezus werd geboren) heel erg had gerestaureerd.

Bij de tekst

Kernvraag

is Jezus van de duivel of is Jezus van God? De Joden die Hem aanspreken denken dat Jezus niet van God is, maar van de duivel, want:
. Hij is bezeten
. Hij denkt belangrijker te zijn dan Abraham
. Hij noemt zichzelf ‘Ik ben’, de naam van God


Maar Jezus toont aan dat wat Hij doet, zegt en wat Hij is, van God komt.
Jezus spreekt van eeuwig leven, indien men zijn woorden onderhoudt. Woorden die dezelfde zijn als die van God.Ken je taal

'Je bent nog geen vijftig en Je zou Abraham gezien hebben?'
Uit zin besloot men vroeger dat wie vijftig werd, Abraham gezien heeft.