Loading...
 

Jozua 3, 7-10a.11.13-17

Jozua 3, 7-10a.11.13-17: Doortocht door de Jordaan 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 317-318)

Toen zei de Heer tegen Jozua: ‘Vanaf vandaag zal ik alle Israëlieten laten zien dat jij hun leider bent. Ze zullen merken dat ik jou help, net zoals ik Mozes geholpen heb. Geef aan de priesters de volgende opdracht: ‘Ga een paar stappen de rivier in, en blijf daar dan staan.’’
Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: ‘Kom hier en luister naar de woorden van de Heer, jullie God. Kies twaalf mannen uit, van elke stam één. De heilige kist van de Heer zal de Jordaan in gaan. Zodra de priesters hun voeten in het water zetten, zal het water stoppen met stromen. Zo zal de Heer van de hele aarde een pad door de rivier maken.
Op dat moment zullen jullie merken dat de levende God bij jullie is. En dan weten jullie dat hij het land aan jullie zal geven. (…)

Toen ging het volk op weg naar de Jordaan. De priesters liepen voorop met de heilige kist. Ze kwamen bij de rivier. Het water stond heel hoog, zoals altijd in het voorjaar. Toen de priesters hun voeten in de rivier zetten, stopte het water met stromen. Dat gebeurde daar ver vandaan, bij de steden Adam en Saretan. Daar werd het water tegengehouden, zodat het niet meer naar de Dode Zee kon stromen. En zo kon het hele volk de rivier oversteken, vlak bij Jericho.
Het hele volk liep over het droge stuk naar de overkant. Intussen bleven de priesters in het midden van de droge rivier staan. Ze hadden de heilige kist van de Heer vast, en wachtten totdat iedereen aan de overkant was.
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen Jozua: 'Van nu af aan zal Ik ervoor zorgen,
dat je hoog gewaardeerd wordt bij de Israëlieten.
Ze moeten weten dat Ik met jou ben, zoals Ik met Mozes was.
Daarom moet je zeggen aan de priesters,
die de ark van het verbond dragen:
Als jullie aan de oever van de Jordaan komen,
ga dan in de rivier staan.'
Daarna zei Jozua tegen de Israëlieten:
'Kom luisteren naar wat jullie God je te zeggen heeft.'
Hij zei: 'Nu zul je ondervinden dat de levende God bij je is.
De ark van het verbond van de Heer van heel de aarde
zal je voorgaan, de Jordaan in.
Zodra de priesters die de ark van de Heer van heel de aarde, dragen
hun voetzool in het water van de Jordaan zetten,
wordt het water hogerop in de Jordaan afgesneden.
Het zal als een muur blijven staan.' (…)

Toen het volk opbrak om door de Jordaan te trekken,
gingen de priesters, die de ark droegen, voor het volk uit.
Zodra ze bij de Jordaan kwamen en een voet in het water zetten
- de Jordaan treedt in de oogsttijd overal buiten zijn oevers -
bleef het water stroomopwaarts staan.
In de verte, bij de stad Adam, in de omgeving van Saretan,
rees het op als een muur
en het water dat wegstroomde naar de zee van Araba, de Zoutzee,
werd er van afgesneden.
Zo trok het volk bij Jericho de rivier over.
Terwijl de Israëlieten over de droge bedding trokken,
stonden de priesters, die de ark van het verbond van God droegen,
midden in de Jordaan. Ze bleven op de droge bedding staan
tot heel het volk de Jordaan was overgetrokken.Stilstaan bij …

Jozua
(= God is redding)
Volgens de Bijbel was Jozua een zoon van Nun uit de stam Efraïm (één van de twee zonen van Jozef). Hij volgde Mozes op. Onder zijn leiding trokken de Israëlieten het Beloofde Land binnen.

Ark van het verbond
In deze kist lagen de twee stenen tafelen waarop de tora was neergeschreven. Voor de Israëlieten was deze 'kist' een zichbaar teken van Gods aanwezigheid.
De Tora wordt gezien als wegwijzer, leefregel. (Als je 'Tora' vertaalt als 'wet' vereng je die oorspronkelijke betekenis)

Jordaan
Vooraleer de Jordaan uitmondt in de Dode Zee, meandert de rivier heel sterk. Bij hoogwater kan de rivier 30m breed zijn en 3m hoog.

Heer
Wanneer de joden over God spreken, gebruiken ze het woord ‘Heer’, omdat ze uit eerbied voor God de eigen naam van God niet willen gebruiken.

Bij de tekst

Het boek Jozua

Dit is één van de boeken in het Oude Testament. In het boek Jozua wordt geschreven over de intocht van de Israëlieten in het beloofde land.Spreken met beelden

Beloofde land
= een plek waar het fijn is om te wonen. Dit woord werd aanvankelijk vooral materieel ingevuld.
Later werd het het beeld van een maatschappij waar mensen rechtvaardig, goed, liefdevol ... handelen.
In het Nieuwe Testament spreekt Jezus over het rijk van God.


Doortocht door water
Vergelijk:
- doortocht door de Jordaan
- doortocht door de Rode Zee
- het doopsel van Jezus
- het doopsel van christenen

Betekenis
De doortocht door de Jordaan doet denken aan de doortocht door de Rietzee, maar dan minder spectaculair.
Er is ook een belangrijk verschil: de priesters staan, met de ark waarin de stenen tafelen liggen, in het midden van de rivier als een soort baken. Ze geven de weg door het (dreigende) water aan. Later zullen de tien Woorden Israël ook in het Beloofde Land de weg wijzen.Relatie met het Nieuwe Testament

De plaats waar de Israëlieten door de Jordaan trokken naar het Beloofde Land, zou de plaats geweest zijn waar Johannes de Doper later doopte.