Loading...
 

KAMISHIBAI


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wat?

Kamishibai is een vorm van Japans verteltheater.
(‘Kami’ betekent papier en ‘shibai’ betekent drama. Papierdrama)


Kamishibai ontstond in Japanse boeddhistische tempels in de 12e eeuw. Monniken gebruikten bij dit verteltheater rolposters met een afbeelding om verhalen te vertellen met een moraal aan een (meestal) ongeletterd publiek.


In Japan was dit (fietsend) verteltheater een geweldig succes van de jaren ‘20 tot ’50 van de vorige eeuw. Op een bepaald moment waren in Tokio zelfs 3000 kamishibai-vertellers. Ze reden rond op hun fiets en hadden op het bagagerek een doos met snoep, dat ze aan kinderen verkochten. Bovenop de doos bevond zich een mini-theatertje waar de kinderen zich rond verzamelden om het verhaal goed te kunnen volgen. Het theatertje zorgde voor een goede klantenbinding. Voordat de verteller begon, sloeg hij op een trommel of gebruikte hij houten kleppers om de aandacht te trekken.


De intrede van de televisie duwde de kamishibai uit het Japanse straatleven, het werd gezien als vermaak voor de armen.
De laatste jaren kent deze poëtische vorm van verteltheater een echte revival!
De kamishibai is nu een klein, draagbaar vertelkastje dat een beetje op een poppenkast lijkt en waarin grote tekeningen (A3) passen. De belangrijkste scènes uit een verhaal worden op grote platen gezet en in het kartonnen (houten) theatertje geschoven. Een verteller verschuift de tekeningen op het ritme van het verhaal.

Bedoeling

. Voor kinderen tot 6 jaar:
stimuleren van de taalontwikkeling, opbouwen van de concentratie, ondersteunen van de emotieverwerking, creëren van een wij-gevoel.

. Vanaf 6 jaar
oefenen met lees- en presentatievaardigheden, stimuleren van de fantasie en creatieve vaardigheden.

Vertellen met een kamishibai

. Het vertelkastje lijkt wat op een poppenkast, maar de verteller gebruikt afbeeldingen (vertelplaten) die hij/zij een voor een uit het kastje trekt.

. De verteller zit niet in het kastje, maar staat ernaast, zodat die kan communiceren met het publiek.

. Een Kamishibai-verhaal bestaat uit een aantal gekleurde platen die cruciale momenten uit het
verhaal afbeelden. Telkens wanneer het verhaal een wending neemt, verschuift de verteller de
plaat.


Merk op
Er zijn vertellers die bij het vertellen met de kamishibai achter het kastje zitten. Ze lezen dan het verhaal voor dat op de achterkant staat van de platen. De tekst die voorgelezen wordt staat telkens op de achterkant van de vorige prent.
Bij deze manier van vertellen gaat wel een stuk van de interactie tussen verteller en toehoorder/kijker verloren.

Voordelen

. De vertelplaten zijn ideaal om mee aan de slag te gaan bij kinderen die snel zijn afgeleid.

. De verteller kan met deze vorm van vertellen makkelijker een grote groep bereiken en in de ban houden dan bij de traditionele manier van 'voorlezen' met het (prenten)boek in de hand. Hierdoor heeft de verteller de handen vrij om gebaren en bewegingen te maken. Hij heeft ook meer oogcontact .