Loading...
 

Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 47, 1-2.8-9;12: Visioen van de tempel

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen bracht de engel mij terug naar de ingang van de tempel.
Daar zag ik onder de drempel water opwellen
en stromen naar het oosten,
want de voorzijde van de tempel lag op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur
en dan ten zuiden van het altaar.
Hij leidde mij door de noordpoort naar buiten
naar de oostelijke buitenpoort.
Rechts daarvan kwam het water weer te voorschijn.
Hij zei: 'Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land
naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
De rivier brengt leven overal waar hij stroomt, het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt,
maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt is volop leven.
Aan de twee oevers van de rivier groeien allerlei fruitbomen.
Hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
omdat het water dat ze voedt, uit het heiligdom komt.
De vruchten zijn eetbaar en de bladeren geneeskrachtig.'Stilstaan bij …

Zoutzee
Hiermee wordt de Dode Zee bedoeld.
Lees meer over de Dode Zee.

Water van de zee gezond maken
Hiermee wordt gezegd dat het water van de zee terug zoet wordt.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Water
Het water dat onder de tempel ontspringt en overal vruchtbaarheid brengt, wordt het beeld van de levengevende, gelukbrengende aanwezigheid van God onder de mensen.
Het beeld van het water dat in de vele windrichtingen stroomt herinnert aan het aards paradijs, een tuin die ook door rivieren omgeven wordt.Ezechiël 40-48

Hoofdstukken 40-48 uit het boek Ezechiël zouden een aantal jaren later geschreven geweest zijn dan de andere hoofdstukken (573 voor Christus). Ze vormen het hoogtepunt van het boek: God is weer bij zijn mensen en zal er nooit meer weggaan.