Loading...
 

Kerstmis nachtmis - tweede lezing

Titus 2, 11-14: De goedheid van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1904-1920)

God heeft laten zien dat hij goed is, en dat hij alle mensen wil redden. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Zodat we nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens. Dan kunnen we in deze wereld een wijs en eerlijk leven leiden, zoals God het wil. En intussen wachten we vol vertrouwen op het grote geluk: de komst van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om ons te redden. Daardoor heeft hij ons bevrijd van alle schuld. Zo maakte hij van ons zijn heilige volk, een volk dat zijn best doet om goed te leven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Want de goedheid van God,
de bron van redding voor alle mensen,
is op aarde zichtbaar geworden.
Zij leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
in afwachting van het geluk waarop we hopen,
de verschijning van de heerlijkheid
van onze grote God en van onze Redder Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons te bevrijden van alle ongerechtigheid
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol ijver om het goede te doen.

Bij de tekst

Titus

Titus was een medewerker van Paulus. Hij was een niet-joodse (Griekse) christen, afkomstig uit Antiochië.
Hij werd de eerste bisschop van Kreta. Daar overleed hij op hoge leeftijd.