Loading...
 

Kerstmis nachtmis - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Titus 2, 11-14: De goedheid van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Want de goedheid van God,
de bron van redding voor alle mensen,
is op aarde zichtbaar geworden.
Zij leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
in afwachting van het geluk waarop we hopen,
de verschijning van de heerlijkheid
van onze grote God en van onze Redder Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons te bevrijden van alle ongerechtigheid
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol ijver om het goede te doen.

Bij de tekst

Titus

Titus was een medewerker van Paulus. Hij was een niet-joodse (Griekse) christen, afkomstig uit Antiochiƫ.
Hij werd de eerste bisschop van Kreta. Daar overleed hij op hoge leeftijd.