Loading...
 

Kerstmis dageraadsmis - tweede lezing

2 Duif

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Titus 3, 4-7: Gered

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Maar de goedheid en de mensenliefde van God, onze Redder
is op aarde zichtbaar geworden.
Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar omdat Hij de goedheid zelf is.
Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte
en vernieuwende kracht van de Heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest rijkelijk over ons uitgegoten
Dankzij Jezus Christus onze Redder.
Zo zijn wij door zijn goedheid gered
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waarop we hopen.Stilstaan bij …

Bad van de wedergeboorte
Dit bad zorgt voor een scheiding tussen het ‘toen’, het leven als gewone mens en het ‘nu’, het leven als christen.