Loading...
 

Kerstmis dageraadsmis - tweede lezing

Titus 3, 4-7: Gered

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1920)

Maar toen liet God, onze redder, zien hoe goed hij is, en hoeveel hij van mensen houdt. Hij heeft ons gered. Niet omdat wij dat verdienen door onze goede daden, maar omdat hij medelijden met ons had. Door onze doop zijn we een nieuw leven begonnen. Dankzij de heilige Geest leven we als nieuwe mensen. God heeft ons allemaal zijn Geest gegeven, dankzij Jezus Christus, onze redder. We zijn dus gered omdat God goed voor ons is. We zullen het eeuwige leven krijgen. Daar vertrouwen we op.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Maar de goedheid en de mensenliefde van God, onze Redder
is op aarde zichtbaar geworden.
Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar omdat Hij de goedheid zelf is.
Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte
en vernieuwende kracht van de Heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest rijkelijk over ons uitgegoten
Dankzij Jezus Christus onze Redder.
Zo zijn wij door zijn goedheid gered
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waarop we hopen.Stilstaan bij …

Bad van de wedergeboorte
Dit bad zorgt voor een scheiding tussen het ‘toen’, het leven als gewone mens en het ‘nu’, het leven als christen.

Bij de tekst

Hoofdgedachte

God komt de mensen in liefde tegemoet. Hij openbaart die liefde (caritas) in Jezus, die de mensen die in Hem geloven 'wapent' met de Heilige Geest, zodat ze de kracht vinden het goede te doen (diaconia).