Loading...
 

Kolossenzen 1, 24-2,3

Kolossenzen 1, 24-2,3: Het geheim van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1874)

Christus heeft veel moeten lijden, maar het lijden is nog niet voorbij. Want het is nodig dat ik ook lijd, voor jullie. Daar ben ik blij om! Want zo lijd ik voor de kerk.
God heeft mij een dienaar van de kerk gemaakt. Aan mij gaf hij de opdracht om zijn boodschap overal bekend te maken aan de niet-Joden. Want ook zij horen bij God, en God wilde dat ze zijn prachtige boodschap zouden leren kennen. Daarom moest ik ook aan jullie die boodschap vertellen, die eeuwenlang geheim gebleven was: de boodschap dat Christus ook in jullie aanwezig is. Dankzij hem krijgen jullie een schitterende toekomst.
Ik vertel over Christus. Ik gebruik al mijn wijsheid om aan iedereen uitleg te geven, en om iedereen te waarschuwen voor fouten. Want ik wil dat ieder mens een volmaakte christen wordt. Dat is mijn doel, daarvoor strijd ik. God helpt mij daarbij, hij geeft mij kracht.

Het is belangrijk dat jullie weten dat ik mijn uiterste best voor jullie doe. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de christenen in Laodicea, en voor alle andere christenen die mij nog nooit ontmoet hebben. Het doel van al mijn werk is om jullie moed te geven. Ik wil dat jullie een eenheid vormen door jullie liefde voor elkaar. Want alleen op die manier leren jullie alles te begrijpen, en kunnen jullie Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God bekendgemaakt heeft. Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nu ben ik blij dat ik voor jullie mag lijden en in mijn lichaam kan aanvullen
wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus,
ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk.
Ik ben haar dienaar krachtens de opdracht die God me gaf,
met het oog op jullie,
om namelijk het woord van God te brengen in heel zijn volheid:
om het geheim te verkondigen
dat voor alle eeuwen en alle generaties verborgen was,
maar dat nu werd geopenbaard aan zijn heiligen.
Aan hen heeft God bekend willen maken
hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken.
En het luidt: ‘Christus is in jullie’,
en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid'.
Hem verkondigen wij, wanneer wij iedereen zonder onderscheid vermanen
en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is,
om ook allen zonder onderscheid
in Christus tot volmaaktheid te brengen.
Daarvoor span ik mij in,
zwoegend met zijn kracht, die machtig in mij werkt.

Want jullie moeten weten welk een zware strijd ik te voeren heb
voor jullie en voor de gelovigen in Laodicea
en voor zovelen die mij nooit hebben gezien.
Al mijn moeite is erop gericht dat zij goede moed houden
en innig in liefde verbonden blijven,
en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht
in het geheim van God, namelijk Christus,
in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.Stilstaan bij…

Geheim
Hiermee bedoelt Paulus het besluit dat God nam om geluk te geven in en door Christus. Dit geluk is bestemd voor alle mensen: Joden en niet-joden.

Laodicea
Stad in klein-Azië, niet ver van Kolosse.
Lees meer