Loading...
 

Liturgisch jaar C 2024-2025

DECEMBER 2024
1 december: 1e zondag van de advent C
6 december: Nicolaas

8 december: 2e zondag van de advent C
8 december: Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria

15 december: 3e zondag van de advent C
17 december: begin van de kerstnoveen

22 december: 4e zondag van de advent C
25 december: Kerstmis
Begin van de kerstoctaaf
27 december: Johannes - apostel en evangelist
28 december: Onschuldige kinderen

29 december: Heilige Familie C
JANUARI 2025
1 januari : Feest van de moeder Gods Maria, Wereldgebedsdag voor de vrede
2 januari: Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze

5 januari: Openbaring van de Heer

12 januari: Doopsel van de Heer C

19 januari: 2e zondag door het jaar C
19-26 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)
25 januari: Bekering van Paulus

26 januari: 3e zondag door het jaar C
3e zondag door het jaar: Dag van het Woord
26 januari: Timoteüs en Titus
FEBRUARI
2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
3 februari: Blasius

9 februari: 5e zondag door het jaar C
14 februari: Cyrillus en Methodius; Valentijn

16 februari: 6e zondag door het jaar C
22 februari: Sint-Petrusstoel te Rome

23 februari: 7e zondag door het jaar C
MAART
2 maart: 8e zondag door het jaar C
maart: Carnaval
5 maart: Aswoensdag

9maart: 1e zondag van de veertigdagentijd C

16 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd C
19 maart: Jozef

23 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd C
25 maart: Aankondiging van de Heer - Maria boodschap

30 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd C
APRIL
6 april: 5e zondag van de veertigdagentijd C

13 april: Palmzondag C
17 april: Witte Donderdag
18 april: Goede Vrijdag
19 april: Paaswake

20 april: Pasen
25 april: Evangelist Marcus

27 april: 2e paaszondag C
29 april: Catharina van Siëna
MEI
3 mei: Apostelen Filippus en Jakobus

4 mei: 3e paaszondag C
10 mei: Pater Damiaan

11 mei: 4e paaszondag C
12, 13, 14 mei: IJsheiligen
14 mei: Apostel Mattias

18 mei: 5e paaszondag C

25 mei: 6e paaszondag C
29 mei: Hemelvaart C
31 mei: Maria-Bezoek / Maria Visitatie
JUNI
1 juni: 7e paaszondag C

8 juni: Pinksteren C
9 juni: Pinkstermaandag: Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
11 juni: Apostel Barnabas

15 juni: Heilige Drie-eenheid C
19 juni: Sacramentsdag C

22 juni: Sacramentszondag C; 12e zondag door het jaar C
24 juni: Geboorte van Johannes de doper
27 juni: H. Hart van Jezus C
28 juni: Onbevlekt Hart van Maria
JULI
3 juli: Apostel Tomas

6 juli: 14e zondag door het jaar C
11 juli: Benedictus van Nurcia

13 juli: 15e zondag door het jaar C

20 juli: 16e zondag door het jaar C
22 juli: Maria Magdalena
23 juli: Birgitta van Zweden
25 juli: Apostel Jakobus

27 juli: 17e zondag door het jaar C
27 juli: Werelddag voor grootouders en senioren

29 juni: Petrus en Paulus
29 juli: Marta, Maria en Lazarus
30 juli: Internationale dag van de vriendschap
AUGUSTUS
3 augustus: 18e zondag door het jaar C
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
9 augustus: H. Teresia van het kruis

10 augustus: 19e zondag door het jaar C
10 augustus: H. Laurentius
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

17 augustus: 20e zondag door het jaar C

24 augustus: 21e zondag door het jaar C
24 augustus: Apostel Bartolomeüs
29 augustus: Marteldood van Johannes de Doper

31 augustus: 22e zondag door het jaar C
SEPTEMBER
1 september: Wereldbiddag voor de Schepping

7 september: 23e zondag door het jaar C
8 september: Maria Geboorte

14 september: Feest van de Kruisverheffing
15 september: Feest van Onze-Lieve-Vrouw van smarten

21 september: 25e zondag door het jaar C
21 september: Apostel Matteüs; Internationale dag van de vrede

28 september: 26e zondag door het jaar C
29 september: Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
OKTOBER
2 oktober: Feest van de Engelbewaarders
4 oktober: Franciscus van Assisi

5 oktober: 27e zondag door het jaar C

12 oktober: 28e zondag door het jaar C
18 oktober: Lucas

19 oktober: 29e zondag door het jaar C
22 oktober: Johannes Paulus

26 oktober: 30e zondag door het jaar C
28 oktober: Apostelen Simon de IJveraar en Judas Taddeüs
31 oktober: Halloween
NOVEMBER
1 november: Allerheiligen

2 november: 31e zondag door het jaar C
Allerzielen

9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11 november: Sint-Maarten
Vrede nav Wapenstilstand

16 november: 33e zondag door het jaar C
17 november: Elisabeth van Hongarije
18 november: Kerkwijdingsfeest van de Romeinse basilieken van Petrus en Paulus
21 november: Maria presentatie

23 november: Christus Koning C


Liturgisch jaar A - 2025-2026