Loading...
 

Lucas 10, 21-24

2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 10, 21-24: Voor eenvoudige mensen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1640)

Op dat moment liet de heilige Geest Jezus juichen van vreugde. Jezus riep: ‘Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank u! Want u hebt al die dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen. Ja, Vader, zo wilde u het.’
Daarna zei Jezus: ‘Alle macht die ik heb, heeft mijn Vader aan mij gegeven. Alleen de Vader kent de Zoon. En alleen de Zoon kent de Vader. En de Zoon vertelt over zijn Vader aan de mensen die hij uitkiest.’
Daarna draaide Jezus zich om naar zijn leerlingen. En alleen tegen hen zei hij: ‘Het echte geluk is voor jullie. Want jullie zien alle bijzondere dingen die ik doe. Luister naar mijn woorden: Veel profeten en koningen hadden graag gezien en gehoord wat jullie nu meemaken. Zij hebben het niet gezien of gehoord, maar jullie wel.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dan begon Jezus vol van de Heilige Geest te juichen en zei:
‘Ik loof Je, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Je deze dingen hebt verborgen
voor wie wijs en verstandig is,
en ze liet kennen aan eenvoudige mensen.
Ja, Vader, zo heb Je het gewild.
Alles is Me door mijn Vader gegeven.
Wie de Zoon is, weet alleen de Vader
en wie de Vader is, weet alleen de Zoon
en iedereen aan wie de Zoon het wil laten kennen.’
Toen richtte Jezus zich apart tot de leerlingen en zei:
‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien!
Ik zeg jullie: vele profeten en koningen wilden zien wat jullie zien,
maar ze hebben het niet gezien,
en hebben willen horen wat jullie horen,
maar kregen het niet te horen.’Stilstaan bij …

Heilige Geest
Het Hebreeuwse woord voor ‘Geest’ is ‘roeach’. Het betekent 'adem' of 'wind'. Het wordt gebruikt om de kracht en de dynamiek van Gods aanwezigheid in de wereld uit te drukken. Een aanwezigheid die inspireert, begeestert, enthousiast maakt, in beweging brengt, leven geeft.

Eenvoudige mensen
Dit zijn mensen die beseffen dat alle geluk uiteindelijk van God komt en niet gebaseerd is op bezit of geld.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Klik hier voor suggesties over God.Jongeren

EXTRA

Klik hier voor suggesties over God.