Loading...
 

Lucas 13, 31-35

2 Hen Met Kuikens

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 13, 31-35: Jezus trekt zich niets aan van Herodes

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1649)

Op dat moment kwamen er een paar farizeeën naar Jezus toe. Ze zeiden: ‘U kunt hier beter weggaan, want Herodes wil u doden.’ Maar Jezus zei: ‘Herodes lijkt op een vos die aan het jagen is. Ga naar hem toe en zeg hem dat ik vandaag en morgen nog aan het werk ben. Ik jaag kwade geesten weg en ik maak mensen beter. Op de derde dag is mijn werk afgelopen. Dan zal ik hier weggaan. Ik moet vandaag, morgen en overmorgen nog verder reizen. Want een profeet hoort te sterven in Jeruzalem.’
Daarna zei Jezus: ‘Jeruzalem, Jeruzalem! Jouw inwoners hebben de profeten gedood. Ze hebben de dienaren die God stuurde, met stenen doodgegooid.
Inwoners van Jeruzalem, telkens probeerde ik jullie te beschermen. Net zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. Maar jullie wilden niet door mij beschermd worden. Daarom zal de tempel leeg achterblijven.
Luister naar mijn woorden: Jullie zien mij nu voor het laatst. Jullie zullen mij pas weer zien als de nieuwe wereld komt. Dan zullen jullie zeggen: ‘Leve de man die door God gestuurd is!’’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Uit het evangelie volgens
In die tijd zeiden enkele farizeeën tegen Jezus:
'Vlucht, ga weg, want Herodes wil U doden.'
Hij zei tot hen: 'Zeg aan die vos:
Kijk, Ik drijf duivels uit en genees mensen vandaag en morgen.
En op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.
Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik verder gaan,
want het past niet, dat een profeet sterft buiten Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem,
dat profeten doodt en stenigt, die naar jullie zijn gezonden!
Hoe dikwijls heb Ik je kinderen willen bijeenbrengen,
zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels.
Maar jullie hebben het niet gewild.
Kijk, jullie huis zal onbewoond achtergelaten worden.
Ik zeg jullie: Jullie zullen Me niet meer zien,
tot de tijd komt waarop jullie zullen zeggen:
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.'Stilstaan bij …

Huis
In deze context bedoelt Lucas met ‘huis’, het ‘huis van God’, de tempel.