Loading...
 

Lucas 14, 1-6

2 Handen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 14, 1-6: Jezus geneest een man op sabbat

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1649)

Op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke farizeeër. Jezus was daar uitgenodigd voor een maaltijd. Het was sabbat en iedereen lette goed op Jezus.
Er was in dat huis ook een zieke man. Zijn lichaam was helemaal dik van het vocht. Jezus vroeg aan de wetsleraren en farizeeën: ‘Mag je op sabbat iemand beter maken of niet?’ Maar ze gaven geen antwoord. Toen pakte Jezus de zieke man vast en maakte hem weer beter. Daarna stuurde hij de man weg.
Jezus zei tegen de wetsleraren en farizeeën: ‘Wat doen jullie als je zoon in een put valt, of je koe? Dan haal je hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ Daar hadden ze geen antwoord op.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus op een sabbat naar het huis
van een van de voornaamste farizeeën ging om er te eten,
hielden ze Hem voortdurend in het oog.
Op een bepaald moment zag Hij een man, die aan waterzucht leed.
Jezus vroeg aan de wetgeleerden en farizeeën:
'Mag men iemand op sabbat genezen of niet?'
Niemand zei iets.
Toen legde Hij zijn hand op hem, genas hem en liet hem weggaan.
Daarna zei Hij tegen hen:
'Wie van jullie zal niet direct zijn zoon of zijn os uit een put trekken
als die daarin gevallen is, ook al is het sabbat?'
Daar konden ze niets tegen inbrengen.Stilstaan bij …

Waterzucht
Ziekte waarbij het lichaam vocht ophoopt en zo opzwelt.

Genezen op sabbat
Nergens in de Wet van Mozes staat dat het verboden was om iemand op sabbat te genezen.
Maar de rabbijnen lieten genezing op sabbat alleen toe als het om een geval van leven of dood ging.

Bij de tekst

Bedoeling

Toen Jezus leefde had men rond de sabbat een heel net van voorschriften gesponnen die het gebod om de sabbat te onderhouden ingewikkeld en zwaar maakte. De Farizeeën die de wet tot in de puntjes wilden uitvoeren, verloren daarbij uit het oog dat het doel niet de wet is, maar de liefde tot God en de naaste. De wet is hierbij alleen maar een hulpmiddel.
Jezus neemt het de Farizeeën kwalijk dat ze door hun omschrijving van de sabbatwet, mensen verhinderen het goede te doen. Iemand die in nood is, niet helpen, ook al is het sabbat, stelt Jezus gelijk aan het doden van de mens en noemt Hij kwaad.