Loading...
 

Lucas 19, 45-48

2 Duiven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 19, 45-48: De tempel, een huis van gebed

Lucas 19, 45-48 // Matteüs 21, 12-13 // Marcus 11, 15-19 // Johannes 2, 13-25De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Daarna ging Jezus de tempel binnen en begon de handelaars weg te jagen. Hij zei tegen hen: ‘In de heilige boeken staat: «Gods huis is een plaats om te bidden.» Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven!’
Jezus was elke dag in de tempel om uitleg te geven over God. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk wilden hem doden. Maar ze wisten niet hoe. Want er waren steeds heel veel mensen bij Jezus, omdat ze graag naar hem luisterden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus de tempel binnenging,
begon Hij de verkopers eruit weg te jagen,
terwijl Hij tegen hen zei: 'Er staat geschreven:
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt.'
Dagelijks gaf Hij les in de tempel.
De hogepriesters, de Schriftgeleerden
en de leiders van het volk
zochten een gelegenheid om Hem te doden,
maar ze zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want heel het volk hing aan zijn lippen.Stilstaan bij …

Tempel
De tempel was één van de belangrijkste gebouwen in de stad Jeruzalem. Koning Salomo bouwde de eerste tempel. In 587 voor Christus werd die verwoest door de Babyloniërs. Daarna werd er een nieuwe tempel gebouwd. Koning Herodes de Grote gerestaureerde die tempel en maakte die groter en mooier (van 20 voor Christus en tot 64 na Christus). In het jaar 70 na Christus werd die tempel verwoest door de Romeinen en nooit meer heropgebouwd.

Verkopers
De verkopers verkochten dieren aan de mensen die naar de tempel gingen. Die dieren werden gebuikt als offer. Zo moest men zelf geen dieren mee nemen als men naar Jeruzalem reisd.
Jezus wilde die verkopers wegjagen, omdat ze van de tempel een plek maakten waar handel belangrijker werd dan gebed.

Bij de tekst

Wortels in het Oude Testament

Jesaja 56, 7
‘Hen allen laat Ik komen naar mijn heilige berg, en schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand - en slachtoffers zijn welgevallig op mijn altaar. Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’

Jeremia 7, 11
Is het huis dat mijn naam draagt, in uw ogen soms een rovershol? In mijn ogen beslist niet - godsspraak van Jahwe.

Bijbel en kunst

REMBRANDT Van Rijn

5 Rembrandt Harmenszoon Van Rijn Christ Driving The Money Changers From The Temple