Loading...
 

Lucas 6, 36-38

2 Maat

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 6, 36-38: Goed zijn

Lucas 6, 36-38 // Matteüs 7, 1-2De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1628)

Jezus zei ook: ‘Wees net als jullie Vader goed voor andere mensen. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen. Zeg niet dat andere mensen slecht zijn, dan zegt God dat ook niet over jou. Vergeef mensen als ze fouten maken, dan doet God dat ook. Geef, en je zult krijgen, meer dan je vast kunt houden! Want zo veel als jij aan anderen geeft, zo veel geeft God aan jou.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wees goed, zoals je Vader goed is.
Oordeel niet,
dan zal er niet over je geoordeeld worden.
Veroordeel niet,
dan zul je niet veroordeeld worden.
vergeef
dan zul je vergeven worden.
Geef,
dan zal er aan je gegeven worden.
Een goede, stevig aangedrukte,
goed geschudde en overlopende maat
zal men je geven.
De maat die je voor anderen gebruiken,
zal men ook voor jullie gebruiken.'Stilstaan bij ...

Maat
Dit was een soort diepe schaal / kom die tot bovenaan gevuld, overeenkwam met een bepaalde hoeveelheid. Het graan dat zo werd afgewogen, werd in een plooi van de mantel gegoten om zo mee te nemen als in een zak.

Bij de tekst

Vlakterede

Dit stukje evangelie komt uit de ‘vlakterede’ van Jezus. Die rede lijkt op de ‘bergrede’ die in het evangelie volgens Matteüs staat.
Beide redes bevatten richtlijnen over hoe volgelingen van Jezus zich te gedragen hebben.
Matteüs situeerde die rede op een berg, zodat het verband met Mozes duidelijker werd. Mozes kreeg de ‘tien geboden’ op een berg.

Suggestie

Grote kinderen

VERTELLEN

Het venster

(C. LETERME, 99 verhalen met een knipoog, Uitgeverij Averbode 2014, p.63)

Een jonge man en zijn vrouw
waren pas verhuisd.
De volgende morgen zaten ze gezellig te ontbijten
in hun nieuwe keuken.
Toen de jonge vrouw naar buiten keek,
zag ze haar buurvrouw de was ophangen.
- Wat een vuile was, zei ze.
Mijn buurvrouw kan niet goed wassen.
Misschien moet ze een nieuw wasproduct proberen.

En telkens wanneer de jonge vrouw zag
dat haar buurvouw de was te drogen hing,
gaf ze hetzelfde commentaar.

Een maand later zaten de jonge man en zijn vrouw
opnieuw gezellig te ontbijten.
De jonge vrouw keek naar buiten,
en zag haar buurvrouw de was ophangen.
- Kijk! Onze buurvrouw heeft leren wassen!
Zo'n propere was!
Wie zou haar dat geleerd hebben?
- Niemand, zei haar man,
ik heb vanmorgen de ramen schoongemaakt.
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en Leven, Federatie Rotselaar, 20 februari 2019, p. 1-2)

Sinds Donald Trump president van de VS is,
weet iedereen af van het bestaan van fake-news.
Want die president ziet in veel werk van journalisten
overal onwaarheden, overal ‘alsof-nieuws’.
Want halve waarheden en soms regelrechte onwaarheden
worden gepresenteerd als de werkelijkheid.

Maar geconfronteerd worden met fake-news
is niet het ‘voorrecht’ van de vips van deze wereld.
Ook bij ons komt zo’n nieuws voor.
Wat vroeger geroddel werd genoemd,
is nu vaak een topic in sociale media.
Halve waarheden en leugens gaan erin als zoete koek.

Niemand doet veel moeite om die ‘waarheden’ te onderzoeken.
Weinigen staan stil bij het leed dat dit kan veroorzaken.
De vrouw in het verhaal hierbij is goed op weg
om een fout beeld van haar buurvrouw op te hangen.
Zonder veel kennis van die vrouw
heeft ze duidelijk al haar commentaar klaar.

Dit staat haaks op wat Jezus zei:
‘Oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt.
Want met het oordeel dat je velt,
zul je geoordeeld worden.
En de maat die jij gebruikt,
zal men ook voor jou gebruiken.’

Overwegingen

William Shakespeare

Veroordelen

Veroordeel niemand,
want we zijn allen zondaars.’Bond zonder naam’

’Oordelen is denken te weten’

(Bond zonder naam, januari 2018)

De wereld gebeurt.
En jij kunt over alles meepraten.
Elk medium heeft een forum.
Je mag zeggen wat je denkt.
Doe maar. Zeg maar.

Maar bij elke gebeurtenis horen mensen.
Mensen met een verhaal, mensen met een hart.
En wat jij zegt, raakt dat hart, raakt die mens.
Wees zacht als je iets leest.
Wees grondig als je erover nadenkt.
Wees voorzichtig als je iets wilt zeggen.
Zwijg als je niet alles weet.
De binnen en de buitenkant.

Want oordelen is nog niet weten.
Oordelen is denken te weten.