Loading...
 

Lucas 8, 1-3

2 Vrouwen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Lucas 8, 1-3: Vrouwen volgen Jezus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1632)

Daarna reisde Jezus van stad naar stad en van dorp naar dorp. Hij vertelde het goede nieuws en sprak over Gods nieuwe wereld. De twaalf leerlingen gingen met hem mee.
Er gingen ook vrouwen mee. Jezus had die vrouwen beter gemaakt en kwade geesten uit hen weggejaagd. Eén van de vrouwen was Maria uit Magdala. Uit haar had Jezus zeven kwade geesten weggejaagd. Twee andere vrouwen heetten Johanna en Susanna. Johanna was de vrouw van Chusas, een belangrijke dienaar van koning Herodes. En er gingen nog veel meer vrouwen mee. Ze zorgden voor Jezus en zijn leerlingen, en betaalden alles van hun eigen geld.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarna trok Jezus door steden en dorpen.
Hij sprak er met de mensen
en verkondigde de Blijde Boodschap van het Rijk van God.
De twaalf apostelen gingen met Hem mee
en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost werden:
Maria die uit Magdala kwam. Ui haar waren zeven duivels weggegaan,
Johanna, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes,
Susanna en vele anderen, die met hun eigen geld voor hen zorgden.Stilstaan bij...

Vrouwen
Onder zijn volgelingen telde Jezus niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Zij waren het die het praktisch mogelijk maakten dat Jezus door Palestina kon trekken.

Zeven duivels
Verwijst naar een geestesziekte.

Chusas
Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Chuza = 'de ziener’.