Loading...
 

Lucas 8, 19-21

2 Meerkat Family

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 8, 19-21: Handelen naar het woord van God

Lucas 8, 19-21 // Marcus 3, 31-35 // Matteüs 12, 46-50De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014 , p. 1633)

De moeder en de broers van Jezus kwamen naar hem toe. Maar omdat er zo veel mensen waren, konden ze niet bij Jezus in de buurt komen. Toen zeiden de mensen tegen Jezus: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten. Ze willen u spreken.’
Maar Jezus zei tegen de mensen: ‘Mijn moeder en mijn broers? Die staan hier! Want iedereen die luistert naar het nieuws over God en die doet wat God wil, is mijn moeder en mijn broer.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zijn moeder kwam met zijn broeders bij Jezus,
maar omdat er zoveel volk was,
konden ze niet tot bij Hem komen.
Men liet Hem dus weten:
'Je moeder en je broers staan buiten en willen Je spreken.'
Maar Hij zei:
'Mijn moeder en mijn broeders zijn zij,
die het woord van God horen en ernaar handelen.'Stilstaan bij ...

Broers
Er wordt nogal geheimzinnig gedaan over deze 'broers' van Jezus.
Van belangrijke personen in de geschiedenis kent men de broers en zussen doorgaans niet. Om de persoon in kwestie meer naar voren te kunnen brengen, worden immers alle elementen die verwijzen naar zijn familie op de verre achtergrond geplaatst. Ze zijn in de context van ondergeschikt belang.

Volgens Marcus (Marcus 6, 3) had Jezus zeker vier broers. Hij had ook zussen. Eén van die broers, Jakobus, speelde na de dood van Jezus een belangrijke rol in de gemeenschap van christenen te Jeruzalem. Hij zou de ‘brief van Jacobus’ geschreven hebben, die in de Bijbel voorkomt.
Wat hij daarin schrijft lijkt veel op wat Jezus gezegd heeft. Jacobus legt er vooral de nadruk op het geloof. Men moet niet alleen zeggen dat men gelooft, men moet dat ook laten zien in wat men doet. Wie vanuit zijn geloof leeft, gaat anders leven, zegt Jacobus. Als dat niet zo is, heeft men een dood geloof.

Bij de tekst

Waar het om gaat

De belangrijkste zin in deze tekst is: 'Wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.’
Natuurlijk weet Jezus wel dat Maria zijn moeder is en wie zijn broers en zussen zijn. Maar met deze zin wil Hij duidelijk maken dat God onze Vader is en dat alle mensen die doen wat God wil op die manier broers en zussen van elkaar zijn. Zo start Jezus met een nieuwe familie: geen familie op basis van bloedverwantschap, maar één op basis van het horen en handelen naar het woord van God.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

Familie

(naar: Hemel en aarde, Pasen 2003, p. 16)

Vraag aan de kinderen :
- Welke mensen zijn familie van je?
Laat de kinderen iets vertellen over hun familie.
- Hoeveel broers en zussen heb je?
- Hoe heten je vader en moeder?
(Hou hierbij rekening met nieuw samengestelde gezinnen)

Vertel dat Jezus ook familie had. Zijn vader heette Jozef, mijn moeder Maria.
Zijn vader Jozef was al gestorven toen Jezus volwassen was.
Jezus had broers en zussen.
Van vier broers kennen we de naam: Jakob, Jozef, Juda en Simon.
Marcus schreef: ‘Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’ (Marcus 6, 3)De familie van Jezus

(naar: Hemel en aarde, Pasen 2003, p. 16)

Wat bedoelt Jezus eigenlijk?
- Is zijn familie opeens zijn familie niet meer?
- Houdt hij niet meer van zijn moeder, zijn broers en zijn zussen?

Vertel dat Jezus nog steeds veel van zijn familie houdt.
- Waarom noemt Hij die andere mensen dan zijn broers of moeder, of zussen?
Laat de kinderen antwoorden bedenken.

Informeer de kinderen van het gebruik in veel landen om tegen een vriend 'broer' te zeggen, of in de kerk waar de priester de gelovigen aanspreekt met 'broeders en zusters'.

DOEN

Collage

De kinderen tekenen zichzelf. Daarna maakt de groep een collage van deze tekeningen.
Schrijf boven de collage: 'broers en zussen van Jezus'
Ga daarna even dieper in op die titel en op wat die 'wil van God' wel kan inhouden.