Loading...
 

Lucas 9, 46-50

2 Kind

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 9, 46-50: De kleinste is de grootste

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1638)

De leerlingen hadden een discussie over wie de belangrijkste leerling was. Jezus wist dat ze zich daar druk om maakten. Hij haalde er een kind bij en zette het naast zich. Toen zei hij: ‘Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo’n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En wat je voor mij doet, dat doe je ook voor God, die mij gestuurd heeft. Weet je wie van jullie echt belangrijk is? Dat is degene die zichzelf het minst belangrijk vindt.’

Johannes zei tegen Jezus: ‘Meester, wij zagen een man die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. We zeiden dat hij daarmee moest ophouden. Want hij hoort niet bij ons.’ Maar Jezus zei: ‘Laat die man zijn gang gaan. Als hij geen vijand van jullie is, dan is hij een vriend.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De leerlingen discussieerden onder elkaar over de vraag,
wie van hen de grootste was.
Maar Jezus die wist wat zij dachten,
nam een kind, zette het naast zich
en zei: 'Wie dit kind opneemt in mijn Naam, neemt Mij op,
en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.'
Toen zei Johannes: 'Meester, we zagen iemand
die in uw Naam duivels uitdrijft
en we hebben geprobeerd hem dat te beletten,
omdat hij geen volgeling is, zoals wij.'
Maar Jezus zei: Doe dat niet,
want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.'Stilstaan bij …

Kind
Toen Jezus leefde, telden kinderen niet mee in de maatschappij. Hun kleine gestalte en hun mindere spierkracht maakten van hen een kwetsbare groep. Pas vanaf twaalf jaar werden ze voor vol aanzien. Daarom was de houding van Jezus die eerbied heeft voor het kind erg revolutionair in zijn tijd.